Česky

Česky

English

menu
zavřít

Cenu města Zlína získal František Makeš

13. 2. 2020

Aktuality

32

Zlín – Zlínští zastupitelé rozhodli o udělení Ceny města Zlína za rok 2019.

Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu - Frantisek Makeš, nositel ceny Gratias agit .jpg

Zlín – Zlínští zastupitelé rozhodli o udělení Ceny města Zlína za rok 2019. Jejím novým nositelem se stal český malíř, restaurátor a chemik František Makeš. Cenu získal za celoživotní přínos pro zachování evropského kulturního dědictví.

František Makeš je jedním z významných rodáků, který proslavil Zlín po celém světě. Díky své práci si cenu zaslouží. Těšíme se na osobní setkání,“ vzkázal náměstek primátora města Zlína Miroslav Adámek.

Cena města Zlína za rok 2019 bude Františku Makešovi slavnostně předána v předvečer dne narození Tomáše Bati – 2. dubna – v obřadní síni zlínské radnice.

František Makeš se narodil 9.12.1931 ve Zlíně. Při studiu na pražské Akademii výtvarných umění se dostal do laboratoří Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde poznával různé chemické postupy, které by mohly být využity v restaurátorské práci. Setkal se zde i s profesorem Heyrovským a polarografií a rozhodl se pro další studia, která by mu umožnila širší využití vědy v restaurátorské činnosti. V první polovině 60. let 20. století se podílel na restaurování souborů obrazů Obrazárny Pražského hradu. Výsledky této práce získaly pro pražskou restaurátorskou školu mezinárodní uznání. V roce 1968 odjel František Makeš pracovat do Švédska. Dále studoval na Göteborské univerzitě a jeho disertace o enzymatických reakcích na uměleckých dílech vzbudila mezinárodní ohlas. Současně pracoval jako hlavní konzervátor švédských královských sbírek na zámku Skokloster. Jeho nejznámější restaurátorskou prací je Arcimboldův portrét císaře Rudolfa II. Mimořádné jsou zásluhy dr. Makeše o využití nových metod při odhalování falzifikátů.

Získal dva biochemické patenty – odstraňování plísní a enzymatické reakce, jejichž pomocí se mu podařilo odhalit mnoho padělků významných světových malířů.

Od roku 1989 se František Makeš pravidelně vrací do České republiky i do Zlína, přednáší o svých výzkumech, přibližuje unikátní restaurátorské techniky a vystavuje vlastní obrazy. V poslední době přednáší o své nové metodě, tzv. „enzymatické konsolidaci“, na kterou získal patent, jenž věnoval České republice.

V roce 2005 mu byla udělena cena Gratias agit a o rok později byl vyznamenán švédským králem za významný a trvalý přínos pro zachování uměleckých děl, především umělecké sbírky ve švédském zámku Skokloster. Za svůj život restauroval mnohá jiná díla patřící k pokladům světového kulturního dědictví. Ve Švédsku byl 25 let hlavním konzervátorem a restaurátorem švédských královských sbírek. František Makeš žije ve Švédsku, trvalé bydliště má ale stále ve Zlíně.

Cenu města Zlína za rok 2018 získala architektka Eva Jiřičná.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru