Česky

Česky

English

menu
zavřít

Ceny v roce 2019. Téměř setrvalý stav

20. 12. 2018

Aktuality

23

Zlín - Žádné zásadní zdražení jako v případě elektřiny, žádné kolísání, jaké je běžné u pohonných hmot. Obyvatelé Zlína se nemusí na počátku roku 2019 obávat ze strany města...

Ilustrační foto

Zlín - Žádné zásadní zdražení jako v případě elektřiny, žádné kolísání, jaké je běžné u pohonných hmot. Obyvatelé Zlína se nemusí na počátku roku 2019 obávat ze strany města a městských společností žádného dramatického nárůstů cen. „Taková je dlouhodobá strategie radnice. Ekonomicky příznivá doba to zatím umožňuje. Musíme však přiznat, že ceny služeb a tím i výdaje města, se razantně zvyšují. Chystáme se příjmy a výdaje města zanalyzovat a je tedy možné, že se výše cen v budoucnu změní,“ upozornil primátor Jiří Korec.

Jaké jsou tedy ceny v úvodu roku 2019?

Vodné a stočné = mírný nárůst.

Lidé si v roce 2019 připlatí o inflaci 2,3 procenta. Za vodné a stočné dají 87,69 koruny včetně DPH za metr krychlový. Je to o 1,98 koruny více než v roce 2018. V reálu to znamená, že domácnosti zaplatí o 20 haléřů na osobu a den více.

V pořadí měst v ČR podle ceny vody už Zlín klesl z nelichotivého 2. místa v roce 2011 do čtvrté desítky. Za svou denní spotřebu vody Zlíňan zaplatí cca 8 korun. Více informací z oblasti vodárenství zájemci naleznou v banneru Voda ve Zlíně, který je umístěn na hlavní stránce městského webu www.zlin.eu.

Teplo = žádné drama.

Vzhledem k současné nepříznivé situaci na energetickém trhu spojené s růstem cen energií a emisních povolenek, které se promítlo do nárůstu ceny dodavatele tepla, tj. společnosti Alpiq Generation (CZ), o 2,9 %, bylo vedení společnosti Teplo Zlín nuceno přistoupit k navýšení ceny tepla o 2,7 % (nižší cena) respektive o 2,4 % (vyšší cena).

Nájemné v městských bytech = zatím beze změny.

Na počátku roku 2019 se nic ve srovnání s rokem 2018 nemění. U standardních bytů zůstává nájemné 79,53 Kč za metr čtvereční, u bytů ve velkokapacitních domech na Okružní, Středové a Nad Ovčírnou 69 Kč za metr čtvereční, u bytů se sníženou kvalitou 65 Kč za metr čtvereční, u bytů se státní dotací 19,66 Kč až 58,98 Kč za metr čtvereční. U bytů určených pro seniory a zdravotně postižené osoby pokračuje nájem 19,66 Kč až 45,19 Kč za metr čtvereční. Mladé rodiny platí ve startovacích bytech zvýhodněné sazby od 50 Kč do 60 Kč za metr čtvereční.

Svoz komunálního odpadu = setrvalý stav.

Na zaplacení ročního svozu komunálního odpadu bude nadále stačit obyvatelům Zlína částka 500 Kč. Město bude tuto službu nadále dotovat a to částkou cca 10 milionů korun ročně.

V případě svozu komunálního odpadu bude město i nadále poskytovat občanům řadu úlev a osvobození. Například úlevu ve výši 40 procent z poplatku poskytuje město dětem do 18 let a seniorům od 65 let, studenti studující mimo Zlínský kraj nebo občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P. Osvobození ve stoprocentní výši město poskytuje občanům, kteří se více jak deset měsíců v kalendářním roce zdržují mimo Zlín a tento fakt prokáží patřičným dokladem.

Radnice apeluje na občany, aby tento poplatek (ale i jiné) řádně zaplatili. Případné neplatiče bude kontaktovat prostřednictvím vymáhacího oddělení a to nařízením daňové exekuce - například srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů či třeba přikázáním pohledávky z účtu. Vymáhací oddělení magistrátu taktéž spolupracuje se soudními exekutory.

Jízdné v DSZO = setrvalý stav.

I v roce 2019 bude stát základní jízdenka na 20 minut 12 Kč. Za nepřenosnou síťovou měsíční permanentku zaplatí cestující 480 Kč. Školáci a dříve narození mohou využívat Junior pas a Senior pas. Více k cenám jízdného i aktuálním novinkám na www.dszo.cz.

Psi = setrvalý stav.

Výše poplatku za psy je stanovena podle trvalého bydliště. Částka se pohybuje v rozmezí 200 do 1 000 Kč za jednoho psa, cena závisí na lokalitě a dané ulici, jejichž soupis je přílohou obecně závazné vyhlášky. Osoby pobírající jakýkoliv druh důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů, platí po prokázání 200 Kč. Splatnost tohoto poplatku je při roční periodě platby 30. dubna a při nahlášené pololetní periodě platby, kdy částka poplatku přesahuje 1 000 Kč, je splatnost 30. dubna a 30. září.

Daň z nemovitosti = setrvalý stav.

Pro pozemky, obytné domy a byty jsou ve Zlíně zůstávají tyto kooficienty: na katastrálním území Lhotka u Zlína, Salaš u Zlína, Klečůvka, Lužkovice, Velíková, Kudlov, Štípa, Kostelec u Zlína, Mladcová, Jaroslavice u Zlína a Příluky u Zlína jde o nejnižší koeficient 2, v Malenovicích u Zlína, Prštném a Loukách nad Dřevnicí to je koeficient 2,5, střed Zlína je zatížen koeficientem 4,5.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru