Česky

Česky

English

menu
zavřít

Co skončilo na sběrných dvorech? Třeba více než 40 tatrovek plných betonu, cihel a střešní krytiny

23. 8. 2019

Aktuality

9

Zlín - Přesně 2 411 tun. Tolik odpadu skončilo v loňském roce ve čtyřech sběrných dvorech provozovaných Technickými službami Zlín. Z toho 574 tun tvořila směs betonu, cihel a...

sber--dvur.jpg

Zlín - Přesně 2 411 tun. Tolik odpadu skončilo v loňském roce ve čtyřech sběrných dvorech provozovaných Technickými službami Zlín. Z toho 574 tun tvořila směs betonu, cihel a střešní krytiny. Pro přesnější představu, jak čilý ruch na sběrných dvorech panuje – uvedené množství by naplnilo 44 nákladních vozů Tatra. Kromě toho domácnosti či místní firmy odevzdaly na sběrné dvory například 76 tun pneumatik či 83 tun nebezpečných odpadů, například zbytků barev, ředitel, olejů a podobně.

„Sběrné dvory vlastní město Zlín a financuje rovněž jejich provoz. Roční náklad činí asi sedm milionů korun,“ říká náměstek primátora Bedřich Landsfeld. Tyto čtyři sběrné dvory – v Loukách, na Zálešné, v Malenovicích a na Jiráskově ulici, provozují Technické služby Zlín. Celkem jejich služeb využilo v loňském roce přes 32 000 osob, což je ve srovnání s předchozími lety průměrná hodnota. Zdaleka nejvíce využívaným sběrným dvorem je areál na Zálešné. Adresy sběrných dvorů, jejich otvírací doba a další podrobnosti jsou k dispozici na www.tszlin.cz/ukladani-odpadu/sberne-dvory .

V celkovém množství vloni uloženého odpadu převládá objemný odpad, například nábytek, koberce a podobně. Toho na sběrných dvorech převzali 830 tun. Na druhém místě je již zmíněná směs betonu, cihel a tašek. Na „bronzové“ příčce je bioodpad – toho loni domácnosti a firmy přivezly 301 tun. A za zmínku stojí i 101 tun kovového šrotu, 21 tun plastu či 180 tun elektrozařízení, jako jsou ledničky, pračky a podobně.

Část opadů ze sběrných dvorů se přitom daří dále využít. „Například bioodpad zpracujeme na naší kompostovací lince, plasty směřují na třídicí linku a následně jsou předány k recyklaci. Směs betonu, cihel a tašek slouží k výrobě recyklátu, který lze opět využít ve stavebnictví, třeba jako podklad pod povrchy silnic. Část uloženého odpadu, především toho objemného, pak putuje k uložení na skládku Suchý důl,“ dodává ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.

Sběrné dvory jsou tak určeny výhradně obyvatelům města Zlína a místním firmám, část služeb je zcela zdarma. Před odevzdáním odpadu je nutné prokázat svoji totožnost, navíc jsou stanoveny i limity pro jednotlivé druhy. Například pro stavební suť platí, že občan může každý měsíc přivést a zdarma odevzdat maximálně 250 kilogramů. Pak již je ukládání zpoplatněno. Ne ve všech sběrných dvorech je přitom možné uložit jakýkoliv odpad. Proto je vhodné se předem informovat na stránkách www.tszlin.cz/ukladani-odpadu/sberne-dvory.  (JN)

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru