Česky

Česky

English

menu
zavřít

Cyklostezka Zlín na ulicích Tyršovo nábřeží, Výletní a Mladcovská se v létě otevře veřejnosti

15. 6. 2020

Aktuality

47

Zlín - Ve druhé polovině letních prázdnin se veřejnosti otevře budovaná cyklostezka na ulicích Tyršovo nábřeží, Výletní a Mladcovská, jejíž výstavba probíhala v posledním roce. Součástí budované cyklostezky jsou také dva podjezdy pod mosty podél řeky Dřevnice.

Zlín - Ve druhé polovině letních prázdnin se veřejnosti otevře budovaná cyklostezka na ulicích Tyršovo nábřeží, Výletní a Mladcovská, jejíž výstavba probíhala v posledním roce. Součástí budované cyklostezky jsou také dva podjezdy pod mosty podél řeky Dřevnice.

„Navrženým mimoúrovňovým křížením se podstatně zvýší bezpečnost cyklistů, kteří nebudou muset přecházet frekventovaný úsek. Zároveň stavba doplňuje další úsek na trase Otrokovice - Zlín - Vizovice, “ uvádí radní Michal Čížek.

Nyní probíhají dokončovací práce na stavbě. Dle smlouvy o dílo se zhotovitelem je termín dokončení 31. 8. 2020. Lze předpokládat, že cyklostezka bude zprůjezdněna v celé délce včetně podjezdů dříve, ale do doby kolaudace stavby a jejího oficiálního otevření, platí průjezd stavbou.

Před otevřením všech úseků dojde na úpravu dopravního značení v celé oblasti Čepkova. Tedy v ulicích Tyršovo nábřeží, Smetanova, Čepkovská, Pod Stráněmi. V celé oblasti bude platit dopravní značení zóna 30 s předností zprava a omezený vjezd vozidel nad 3,5 tuny mimo dopravní obsluhy. Nově bude na ulici Tyršovo nábřeží zakázán průjezd. Cílem změny dopravního značení je zákaz tranzitu vozidel a celkové zklidnění dopravy v této oblasti.

Jaké největší změny budou po kolaudaci cyklostezky platit?

V úseku Tyršovo nábřeží zůstane stávající jednosměrný provoz pro motorová vozidla, ale bude zde nově zaveden obousměrný provoz cyklistů. Na komunikaci bude vyznačen cyklopiktokoridor označující prostor pro cyklisty, kteří pojedou ve směru od nákupního centra Čepkov směrem na Cigánov, tedy v opačném směru. Chodník podél vody bude pouze pro pěší. V celém úseku bude platit zákaz stání. Cyklostezka na Tyršově nábřeží je jedním z mála míst v regionu, kde je na komunikaci umožněn obousměrný provoz cyklistů.

Dalším diskutovaným tématem mezi občany jsou zmíněné podjezdy pod mosty Cigánov a Čepkov. Tyto podjezdy budou sloužit pouze cyklistům. Chodci budou využívat přechody u kruhového objezdu NC Čepkov a stávající přechod přes komunikaci na ulici Sokolská.

Na Fügnerově nábřeží zůstane jednosměrná komunikace se zónou 30 a omezením tonáže do 3,5 tuny mimo dopravní obsluhy.  Na začátku ulice jsou nově vybudovaná parkovací místa s necelými 20 místy, z čehož je jedno vyhrazeno pro vozidla IZS a jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Na ostatních úsecích dokončené cyklostezky, což jsou ulice Výletní a Mladcovská, se jedná o smíšené stezky pro pěší i cyklisty.

„Budování cyklostezek je nedílnou součástí konceptu zdravého města a udržitelné mobility. V tomto směru je potřeba poděkovat předchozímu vedení dopravy, které tuto cyklostezku na Tyršově nábřeží naplánovalo,“ říká Michal Čížek, radní pro dopravu.

V dané šířce, především na ulici Tyršovo nábřeží, bylo nutné umožnit vjezd k nemovitostem, zajistit možnost zastavení, obousměrný průjezd cyklistů a rovněž i zajistit bezpečný pohyb chodců.

Město Zlín by touto cestou chtělo požádat všechny účastníky silničního provozu o vzájemnou ohleduplnost a současně apeluje na dodržení nynějšího stavu – tedy, že se stále jedná o stavbu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru