menu
zavřít

Den dobročinnosti 2022 má vítěze

14. 11. 2022

Aktuality

117

Kurzy první pomoci, práce s mládeží nebo ekologické vzdělávání. Projekty zaměřené zejména na takové činnosti zaujaly porotu a získaly finanční podporu v rámci dárcovské akce Den dobročinnosti 2022.

Ve veřejném finále, které se konalo v Baťově institutu, obhajovalo své projektové záměry pět menších neziskových organizací. Finalisté během deseti minut, za přítomnosti médií, představili své projekty, které komise donorů zhodnotila a přímo na místě přidělila finanční podporu. Zástupci města Zlína, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Krajské hospodářské komory, Nadačního fondu Martiny a Martina Růžičkových, Vsetínské diakonické s.r.o., několik podnikatelských subjektů a Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje (ANNOZK) přidělili jednotlivým projektům až 22 tisíc korun.

Vrcholným přáním všech zúčastněných, je prohloubit sounáležitost všech složek občanské společnosti“ sdělil Dan Žárský předseda ANNOZK, která celou akci organizuje. Hostitelem akce byl Zlínský kraj. Nejvíce zaujal porotu projekt Czech SAR Teamu, který se zaměřuje na vyhledávání ztracených osob. Ve svém projektu se tito dobrovolní nadšenci zaměřili na kurzy první pomoci pro děti a mládež. Teď díky podpoře ve výši 22 tisíc korun budou moci nakoupit moderní figuríny pro nácvik první pomoci. Další tři projekty získaly po 20 tisících korun. Zelenou tak dostaly nápady v oblasti práce s mládeží, ekologickém vzdělávání nebo třeba oprava nevyhovující kuchyňky v denním stacionáři. V neposlední řadě částka 15 tisíc korun pomůže k zvýšení odbornosti lektorů první pomoci Českého červeného kříže v Kroměříži. „Zavedením tohoto transparentního způsobu podpory malých neziskových organizací budujeme základ nové tradice, kdy ve spolupráci veřejného sektoru, akademické oblasti, podnikatelů a neziskovek dochází nejen k podpoře konkrétních projektů, ale i k hlubšímu vzájemnému provázání, spolupráci a poznávání se navzájem. Neziskovky přitom zlepšují umění sebeprezentace nejen ve finále Dne dobročinnosti,“ uvedl Petr Dubovský místopředseda výboru ANNOZK.

Neobvyklá forma podpory malých neziskových organizací prostřednictvím Dne dobročinnosti ve Zlínském kraji proběhl letos již podruhé.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru