Česky

Česky

English

menu
zavřít

Den klastrů ve Zlínském kraji. Bude v říjnu

25. 8. 2017

Aktuality

16

Zlín - Národní klastrová asociace ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati ve Zlíně připravuje akci Den klastrů ve Zlínském kraji.

Ilustrační foto

Zlín -Národní klastrová asociace ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati ve Zlíně připravuje akci Den klastrů ve Zlínském kraji. Partnery Dne klastrů je Zlínský kraj, město Zlín a Technologické inovační centrum. Cílem této akce je seznámit podniky, školy, univerzity, média, politiky a instituce inovační a regionální rozvojové infrastruktury i širší veřejnost  s činností a úspěchy klastrových organizací v ČR. Výsledky společných projektů firem v oblasti inovací, výzkumu a vývoje, rozvoje lidských zdrojů či expanze do zahraničí, které budou na akci prezentovány, prokážou, že aktivní klastrová politika a podpora klastrů v krajích se vyplácí.

Den klastrů ve Zlínském kraji, který se uskuteční 4. října 2017 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, poskytne prostor pro představení klastrových organizací a jejich členů jak ze Zlínského kraje, tak i ostatních krajů a také příležitost pro navázání kontaktů a rozvoj další spolupráce mezi klastry i dalšími subjekty z regionu a veřejné či výzkumně-vývojové sféry.

Chceme touto cestou ukázat klastry z jiné stránky. Co je vlastně úspěšným výstupem spolupráce firem a společných projektů s vysokými školami či mezinárodní spolupráce, a tím říct, co to klastry jsou. Je to koordinovaná spolupráce, jsou to teritoriální oborová seskupení firem, která jsou významná, a která kraji přináší konkurenční výhodu,“ přibližuje důvod pořádání akce Pavla Břusková, prezidentka Národní klastrová asociace, která v ČR tyto akce pořádá.

Den klastrů ve Zlínském kraji bude čtvrtou akcí v pořadí, v roce 2016 Národní klastrová asociace uspořádala Dny klastrů v krajích Pardubickém a Středočeském, na jaře roku 2017 proběhl v Brně Den klastrů v Jihomoravském kraji dny klastrů. Další informace naleznete na http://www.nca.cz/cs/dny-klastru .

Zlínský kraj je ukázkovým příkladem zrodu klastrů z historického podnikatelského lůna Tomáše Bati a dalších významných podnikatelů 20. století. Původní, dnes už neexistující obuvnický klastr umožnil vzniknout již třem regionálním klastrům zastřešeným klastrovou organizací, a to Plastikářský klastr, Moravský letecký klastr a Zlínský kreativní klastr. Firmy ze Zlínského kraje jsou také členy jiných klastrů, například Klastru českých nábytkářů či Českého a moravského sklářského klastru. Ve Zlínském kraji působí i Česko-slovenský průmyslový klastr, který napomáhá přeshraniční spolupráci podniků východní Moravy a západního Slovenska v oblasti informačních technologií a strojírenství.

Den klastrů ve Zlínském kraji poučí i pobaví jak dospělé, tak studenty a žáky. Ukáže cestu, kterou lze při společném úsilí dorazit k ambiciózním cílům rychleji a efektivněji.

 

TZ Národní klastrové asociace

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru