Česky

Česky

English

menu
zavřít

Do veřejného projednání dokumentu Strategie rozvoje statutárního města Zlína se obyvatelé zapojili online

7. 6. 2021

Aktuality

9

Zlín – Vzhledem k epidemiologické situaci se veřejné projednání návrhu dokumentu Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030 přesunulo do online prostoru.

Veřejnost se do projednání strategického dokumentu města zapojila online

Zlín – Vzhledem k epidemiologické situaci se veřejné projednání návrhu dokumentu Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030 přesunulo do online prostoru. K připomínkování dokumentu se prostřednictvím aplikace MS Teams připojilo 59 občanů.

Úvodního slova se ujal primátor města Zlína a zároveň garant strategie Jiří Korec. Vyjádřil poděkování všem, kteří se na přípravě Strategie podíleli, a podotkl, že se občané mohou obracet v této věci také přímo na něj.

Za důležité hodnoty v dalším rozvoji města je v dokumentu považována rodina a kvalita života všech jeho obyvatel. Budoucím cílem je navyšování počtu obyvatel, kteří v našem městě najdou přívětivé prostředí k žití a budou tady díky silným stránkám města zakládat rodiny. Mezi priority města zajišťující kvalitu života patří zejména bezpečnost, kvalitní školství, nabídka volnočasových aktivit, zelené a čisté životní prostředí, dostupné bydlení a kvalitní rozsah služeb.

Město Zlín by mělo být místem, ve kterém budou lidé chtít žít, pracovat a cítit se bezpečně a spokojeně,“ uvedl primátor města Jiří Korec.

Podrobný proces přípravy a zpracování strategie pak účastníkům přiblížil vedoucí Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína Martin Habuda. Strategii ZLÍN 2030 představil jako manažerský, informační a prezentační nástroj směřování dalšího rozvoje města a zároveň sloužící jako opora pro čerpání dotací na realizaci rozvojových projektů a aktivit obsažených ve strategii. Zmínil práci řady expertů z organizací působících ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru, kteří se na zpracování strategického dokumentu podíleli.

Návrh finální strategie představil externí zpracovatel Jan Beneš ze společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů. Následně byl vyhrazen prostor pro dotazy a diskusi ze strany veřejnosti.

Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030 vychází ze současných potřeb území, identifikuje silné a slabé stránky města i jeho příležitosti a ohrožení, stanovuje směr a cíle jeho dalšího vývoje, zaměřuje aktivity města na řešení jeho problémů a určuje priority města do roku 2030.

Dokumenty vztahující se ke strategii ZLÍN 2030 zde podrobně.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru