Česky

Česky

English

menu
zavřít

Dopravu může zkomplikovat obnova povrchu vozovky v Dlouhé

25. 7. 2017

Aktuality

10

Zlín – Do života v krajském městě Zlíně a do fungování jeho dopravního systému zasáhne v nejbližších prázdninových týdnech obnova povrchu vozovky v Dlouhé ulici. Práce silničářů...

Ilustrační foto

Zlín – Do života v krajském městě Zlíně a do fungování jeho dopravního systému zasáhne v nejbližších prázdninových týdnech obnova povrchu vozovky v Dlouhé ulici. Práce silničářů si vyžádají úplnou uzavírku nejdříve horní části, později dolní části Dlouhé ulice, s výjimkou pro vozidla Integrovaného záchranného systému, MHD a linkových autobusů.

Předmětem díla je stavební úprava silnice II/490 v Dlouhé ulici ve Zlíně. Na stávající vozovce se projevují četné deformace, v obrusné vrstvě jsou vyjeté koleje a také odvodnění vozovky již neplní svou funkci. Obnova povrchu bude spočívat v odfrézování obrusné i ložné vrstvy, vyspravení lokálních poruch podkladních vrstev a položení nových konstrukčních vrstev.

Začátek řešeného úseku je situován za mostem ev. č. 490-013 (u Máců), konec je na hranici křižovatky se silnicí I/49 (u Komerční banky). Celková délka rekonstruovaného úseku silnice je 564 metrů. Silnice bude řešena v současných směrových a šířkových poměrech mezi stávajícími obrubami se zachováním původní nivelety vozovky. Součástí zakázky je náhrada konstrukce vozovky pravostranného zastávkového pruhu městské hromadné dopravy v tloušťce 510 milimetrů. Nový povrch zastávkového zálivu je navržen s cementobetonovým krytem. Současně bude provedena obnova vodorovného dopravního značení a výměna indukčních smyček světelné signalizace.

„Počítáme zde také s výměnou dešťových vpustí za novější typ a osazením samonivelačních poklopů šachet, které mají nastavitelnou výšku podle úrovně povrchu vozovky. A vrchní, obrusná vrstva vozovky v tloušťce30 milimetrůbude zhotovena z nízkohlučné směsi VIAPHONE, aby byl co nejvíce eliminován hluk vznikající při jízdě vozidel. Před zahájením prací bylo provedeno podle požadavku Krajské hygienické stanice autorizované měření hlučnosti a druhé měření se uskuteční po dokončení díla, aby se prokázalo, že se hluková zátěž okolí komunikace nezvýšila, ale naopak snížila,“ doplnil ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Dodavatelem prací je firma EUROVIA CS, a. s., Praha, závod Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,956 milionu korun (včetně DPH). Rekonstrukce zastávkového zálivu začala již 10. července, úsek silnice od Vodní ulice po Komerční banku bude obnovován v období od 24. července do 6. srpna 2017. Práce v úseku od Benešova nábřeží po křižovatku s Vodní ulicí budou realizovány v období od 7. do 23. srpna.

Práce silničářů budou probíhat v prvním úseku (Vodní – KB) vždy ve dvou jízdních pruzích a pro vozidla MHD, autobusy a IZS zůstanou dva jízdní pruhy volné (pro každý směr jeden jízdní pruh). Pro ostatní motoristy bude platit uzavírka úplná, s objížďkami po místních komunikacích. Ve druhém úseku (pod podjezdem), zůstane pro MHD, autobusy a IZS zachován volný vždy jen jeden jízdní pruh a doprava v něm bude řízena střídavě světelnou signalizací, zatímco pro ostatní silniční provoz zde bude platit uzavírka úplná, s objízdnou trasou po místních komunikacích.

Dlouhá ulice ve Zlíně je důležitou městskou dopravní tepnou. Prochází tudy také osm linek MHD (2, 4, 8, 9, 33, 34, 35, 36). V pracovních dnech v letním období Dlouhou ulicí denně projede 651 spojů Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, v sobotu nebo v neděli je to 432 spojů.

 

TZ Zlínského kraje

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru