Česky

Česky

English

menu
zavřít

Hazard. Město zvýší počet míst, kde bude zakázán

22. 6. 2017

Aktuality

27

Zlín – Město Zlín připravuje novou obecně závaznou vyhlášku o podmínkách provozování některých druhů hazardních her na svém území. Ve srovnání se současnou vyhláškou...

V centru Zlína je už hazard zakázaný

Zlín – Město Zlín připravuje novou obecně závaznou vyhlášku o podmínkách provozování některých druhů hazardních her na svém území. Ve srovnání se současnou vyhláškou dojde především k rozšíření míst, kde nebude možné provozovat herny či jednotlivé výherní automaty. Návrh vyhlášky bude předložen zastupitelstvu k posouzení v září tohoto roku.

Tvorba nové vyhlášky je reakcí radnice na zvyšující se počet výherních automatů ve Zlíně. Město sice v roce 2012 takzvaně „zastropovalo“ počet provozoven, ve kterých lze tyto stroje umístit, v posledních měsících se však v některých z nich počet automatů zvýšil. „Což je trend, který odmítáme. Rozšíříme proto místa, kde bude toto podnikání zakázáno,v důsledku čehož dojde k dalšímu poklesu počtu provozoven s herními přístroji,“ konstatoval náměstek primátora Ondřej Běták, který novou vyhlášku do zastupitelstva předloží.

Město mělo původně zájem novelizovat současnou vyhlášku, nakonec se však rozhodlo přistoupit k vydání vyhlášky zcela nové. „A to i s ohledem na nedávné přijetí nového zákona o hazardních hrách, který reaguje na některé dříve nedostatečně upravené aspekty herního trhu a zároveň zavádí nové podmínky a omezení, které by měly významným způsobem přispět ke kultivaci herního trhu a eliminaci souvisejících rizik. Mimo jiné nová zákonná úprava obsahuje některé obdobné zákazy, jež mělo město ve vyhlášce již v roce 2012, například zákaz umísťovat na provozovnách reklamy zatraktivňující tento druh podnikání či zákaz podávání bezplatného občerstvení ke hře,“ doplnil Daniel Novák z Odboru právního magistrátu.

Po přijmutí loterijní vyhlášky klesl počet výherních automatů ve Zlíně o několik stovek a ustálil se na počtu cca 800 kusů. Letos stoupl až na cca 1000 kusů, protože někteří podnikatelé či provozovatelé podniků, kde je možné automaty mít, začali navyšovat jejich počty, a to často za cenu stavebních úprav v provozovnách. „Vyzýváme je, aby od této iniciativy upustili a počkali si na pravidla, která stanoví nová vyhláška,“ vzkázal Ondřej Běták.

Loterie nepatří mezi podnikání, která radnice podporuje. Už nyní nesmí být herny v centru města, v jiných částech Zlína smí fungovat jen za přísných podmínek. Provozovny například mají zakázané poutače, reklamy či nápisy, zakázáno mají informovat o jackpotech či třeba herních benefitech a provoz nesmí narušovat veřejný pořádek.

Zavedení plošného zákazu hazardu radnice neplánuje a to především z důvodu, že by nevedl k potlačení gamblerství, ale k přesunu hráčů na internet či do jiných obcí, kde se hrát smí. Navíc by město Zlín přišlo v případě plošného zákazu o každoroční daňové příjmy ve výši cca 70 milionů korun, kterými z převážné většiny financuje místní kulturu a sport.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru