Česky

Česky

English

menu
zavřít

Hlasování v projektu „Tvoříme Zlín“ jde do finále. Rozhodněte o proměnách města

3. 12. 2019

Aktuality

14

Zlín - Druhý ročník projektu participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín“, v jehož rámci mohou Zlíňané navrhovat proměnu veřejného prostoru, je ve finální fázi...

tz-logo-okraje.jpg

Zlín - Druhý ročník projektu participativního rozpočtu „Tvoříme Zlín“, v jehož rámci mohou Zlíňané navrhovat proměnu veřejného prostoru, je ve finální fázi. V neděli 8. prosince končí hlasování, v němž Zlíňané rozhodnou, které inspirativní nápady město Zlín v příštím roce zrealizuje.

„Hlasování bylo spuštěno 18. listopadu a potrvá do 8. prosince. Hlasovat mohou jak obyvatelé Zlína, tak lidé, kteří zde bydlí kvůli práci či studiu, ale nemají zde trvalé bydliště. Hlasovat se může od 18 let a každý smí hlasovat pouze jednou. Toto bude ověřeno unikátním kódem zaslaným na mobilní telefon,“ prozradila Kamila Gamalová, koordinátorka projektu několik podrobností k hlasování. Hlasování probíhá především na webové stránce Tvoříme Zlín. Zde Vás hlasováním provede přehledná aplikace. Hlasovat však bude možné i bez technologických zařízení.

„Nechceme, aby byl nikdo omezen. Hlasovat mohou i lidé bez přístupu k internetu či bez mobilního telefonu. V těchto případech se bude moci hlasovat v městském a informačním centru na radnici nebo v kancelářích místních částí, včetně kanceláří vnitřního Zlína. Pracovníci lidem i letos s hlasováním ochotně pomohou,“ doplnila radní Jana Bazelová. Výsledky budou známé 20. prosince.

Součástí hlasování je rovněž otázka zjišťující, kde byste chtěli vybudovat nové pítko. V loňském roce projekt pítka získal nejvíce hlasů v kategorii malých projektů, a proto se Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. ve spolupráci se statutárním městem Zlín rozhodly zrealizovat v roce 2020 další pítko. Vaše odpovědi poslouží jako inspirace pro Vodovody a Kanalizace Zlín, a.s. při výběru budoucích lokalit nových pítek. 

Do konečné fáze projektu postoupilo 16 návrhů. O tom, které z nich zlínská radnice v příštím roce zrealizuje, rozhodnou už lidé sami. Hlasovat bude možné i pro více projektů. Lze udělit až 2 pozitivní a 1 negativní hlas pro tzv. velké projekty a 3 pozitivní a 1 záporný hlasy pro tzv. malé projekty. Pro udělení negativního hlasu je zapotřebí nejprve udělit dva hlasy kladné. Tyto počty však není nutné znát. Hlasovací aplikace umožní udělení jen tolika bodů, kolik umožňují pravidla.

Podrobná pravidla hlasování naleznete na webu Tvoříme Zlín. Hlasovat můžete zde: https://vote.d21.me/cs/info/tvorimezlin 

 Tvoříme Zlín – fakta

 

-         Celkem přihlášeno 29 návrhů.

-         16 vyhodnoceno jako reálně proveditelných. Deset návrhů jsme museli vyřadit pro nesplnění stanovených pravidel, dva návrhy byly staženy navrhovateli a jeden návrh byl realizován ještě před ukončením hodnocení.

-         Důvodem vyřazení byla většinou velká finanční náročnost, kdy rozpočet překročil maximální stanovenou hranici. Častým důvodem byly majetkové potíže a rozpory se strategickými plány města. Tedy že projekt autoři navrhli v místě, které nepatří městu, nebo v místě, kde je již naplánována rozsáhlá rekonstrukce a konečná podoba prostoru musí být řešena jako celek.

Hlasování

-         Hlasování probíhá do 8. 12. 2019

-         Zatím 1072 hlasujících.

-         Výsledky budou známy 20. 12. 2019

-         Podmínkou účasti v hlasování je bydliště ve Zlíně a plnoletost.

Kde hlasovat?

-         Elektronicky na www.tvorimezlin.cz

-         Městské informační a turistické středisko

-         Kanceláře místních částí 

Celkem již zrealizováno 5 vítězných návrhů z loňského ročníku:

-         Pítko u cyklostezky

-         Čítárna v ulicích Zlína

-         „Malované hřiště“ – Bartošova čtvrť – ulice Zborovská, hřiště č. 38

-         Vybudování zpevněné stezky v lokalitě Kocanda-točna-směr býv. Koliba

-         Anketní koš na cigaretové nedopalky

 

-         Komunitní zahrada je rovněž připravená. Nyní se zazimuje a na jaře se otevře veřejnosti.

-         V případě příznivých klimatických podmínek bude do konce roku zrealizováno také Workoutové hřiště.

Doplňkové info:

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru