Česky

Česky

English

menu
zavřít

Hledá se nositel Ceny města Zlína za rok 2023

18. 12. 2023

Aktuality

382

Zlín - Statutární město Zlín přijímá až do 31. prosince od veřejnosti nominace na nositele Ceny města Zlína za rok 2023. Navrhnout je možné fyzickou či právnickou osobu.

V případě nominace fyzické osoby je podmínkou, aby v současnosti nebo dříve žila ve Zlíně, byla starší 30 let a výrazným způsobem ovlivnila některý z oborů lidské činnosti. Zároveň je podmínkou, aby svým konáním významně působila ve prospěch občanů Zlína a šířila či šíří dobré jméno našeho města doma i ve světě.

Při nominaci právnické osoby je třeba vycházet z následujících podmínek pro udělení ceny. Činnost právnické osoby má podstatný přínos pro obohacení života města a nejméně tři roky před dnem, ve kterém je stanovena uzávěrka přihlášek, je jejím sídlem město Zlín.

Podrobné informace týkající se podání i vyhodnocení návrhů je ukotven ve Statutu Ceny města Zlína a je k dispozici na www.zlin.eu/cena-mesta-zlina.

Nominace lze posílat do 31. prosince písemně na adresu Statutární město Zlín, Odbor kanceláře primátora, nám. Míru 12, 760 01 Zlín nebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře umístěného na webu města Zlína: https://1url.cz/UMSgF. Po vyplnění lze formulář odeslat e-mailem, datovou schránkou nebo vytisknout a učinit osobní podání.

Cena města Zlína se uděluje každoročně k 3. dubnu, ke dni narození Tomáše Bati.

Cenu za rok 2022 získal konstruktér, vývojový pracovník a sportovec Alois Láznička. O rok dříve byla udělena učiteli a současnému kronikáři města Bohumilu Galáskovi a také podnikateli Petru Chmelovi.

 

 

 

Na ilustračním snímku je držitel Ceny města Zlína 2022 Alois Láznička

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru