Česky

Česky

English

menu
zavřít

Hospodaření BD Podlesí. Nezávislá auditorka má pochybnosti

17. 7. 2018

Aktuality

22

Zlín – Účetní závěrka Bytového družstva Podlesí (BDP) za rok 2017 obsahuje pochybnosti nezávislé auditorky u částky 41 949 000 korun.

Ilustrační foto

Zlín – Účetní závěrka Bytového družstva Podlesí (BDP) za rok 2017 obsahuje pochybnosti nezávislé auditorky u částky 41 949 000 korun. Přestože by podle předsedy představenstva BDP Pavla Sekuly mělo jít o pohledávku za podílovým vlastníkem družstva, podle nezávislé auditorky hodnota pohledávky ani její existence není odběratelem potvrzena.

„Z auditorské zprávy vyplývá, že v účetnictví BD Podlesí byla vytvořena položka ve výši desítek milionů korun, která nebyla uznána tím, komu je přisuzována. Což je opravdu závažné zjištění,“ konstatoval Jiří Korec, náměstek primátora pověřený jednáním s BDP.

Hospodaření bytového družstva vykazovalo nesrovnalosti i v předchozích třech letech. Například v účetní uzávěrce za rok 2015 nezávislá auditorka uvedla, že „družstvo při sestavování účetní závěrky porušilo zásadu bilanční kontinuity. Konečné stavy účtů účetní jednotky k 31. 12. 2014 nenavazovaly na počáteční stavy účtů k 1. 1. 2015.“ I tato skutečnost vedla auditorku k hodnocení, že „účetní uzávěrka nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva… nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků… v souladu s českými účetními předpisy.“ „V této souvislosti město Zlín upozorňuje, že účetní závěrku BDP provádí nezávislá auditorka, kterou si vybralo představenstvo bytového družstva,“ sdělil Zdeněk Dvořák, tiskový mluvčí magistrátu.

V souvislosti s hospodařením BDP už podalo město Zlín trestní oznámení. Podle rady města se v rámci vedení účetnictví Bytového družstva Podlesí činí nejen nestandardní, ale i nezákonné kroky.

Účetnictví BDP před časem dle svých slov „rekonstruoval“ předseda jeho představenstva Pavel Sekula. Ten v loňském roce zažaloval radnici za tvrzení, že dlouhodobě odmítá předložit ke kontrole účetnictví BDP. Okresní soud ve Zlíně a následně i Krajský soud v Brně ale daly za pravdu městu.

Ve věci bytového družstva již padnul verdikt Okresního soudu ve Zlíně, na jehož základě musí BDP zaplatit městu Zlínu částku téměř 1 644 000 Kč. Soud zároveň nařídil bytovému družstvu uhradit městu Zlínu i náklady na soudní řízení ve výši téměř 200 000 Kč. Radnice má také k dispozici analýzu, ze které vyplynulo, že BDP by mělo městu Zlínu také vyplatit jen za roky 2003 až 2006 částku ve výši cca 710 000 korun.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru