Česky

Česky

English

menu
zavřít

Informace pro voliče, kteří mění trvalý pobyt

23. 5. 2024

Aktuality

79

Zlín – Magistrát města Zlína upozorňuje voliče, kteří mění trvalý pobyt, na důležitá pravidla, která se týkají práva hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu.

Pokud někdo změní trvalé bydliště z jiné obce do Zlína po 28. dubnu 2024, bude vyškrtnut ze seznamu voličů ve svém předchozím místě trvalého pobytu. V tomto případě bude-li chtít tento občan hlasovat, musí požádat obecní úřad ve svém předchozím místě trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. To musí následně předložit ve Zlíně, a to:

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu v rámci Zlína.

Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič:

- požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU,

- je veden ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí,

- požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiné obci z důvodu, že je ve věznici, nemocnici nebo podobném zařízení,

- požádal o vydání voličského průkazu a ten mu byl vydán.

Více informací: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-evropskeho-parlamentu-2024.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru