Česky

Česky

English

menu
zavřít

Integrovaný plán rozvoje území Zlín vyhlašuje poslední výzvy

15. 4. 2021

Aktuality

45

Zlín – Realizace Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020 (zkráceně IPRÚ Zlín) spěje do finále.

Foto: JSFABB

Zlín – Realizace Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014 – 2020 (zkráceně IPRÚ Zlín) spěje do finále. Plán byl připravován od roku 2014, v roce 2016 byl dokončen a definitivně schválen. Na jeho základě se podařilo pro území měst Zlín, Otrokovic a Fryšták a osmi dalších sousedních obcí rezervovat dotační prostředky EU v celkové výši 950 miliónů korun a dalších 45,5 miliónů korun ze státního rozpočtu.

„V současné chvíli je finanční alokace integrovaného plánu zazávazkována z osmdesáti procent. To znamená, že na realizaci konkrétních projektů již bylo přiděleno 764 miliónů korun z evropských zdrojů. Nyní budeme vyhlašovat poslední výzvy v celkové alokaci 145 milionů korun, čímž vyčerpáme maximální alokaci finančních prostředků, kterou nám poskytovatel dotací povoluje čerpat. Dle poptávky možných příjemců dotací očekáváme, že vyčerpáme vše, co je aktuálně možné. Celkově bychom tak měli využít přes 95% poskytnutých dotačních prostředků, sdělil primátor města Zlína Jiří Korec, který je předsedou Řídícího výboru IPRÚ Zlín.

Poslední výzvy na předkládání projektů do IPRÚ Zlín budou vyhlášeny v průběhu května a června 2021. Tyto prostředky pak bude možné dočerpat ještě v roce 2023.

„Celkem vyhlásíme osm výzev, kde počítáme s podporami ve výši 44,5 milionů korun na nákup vozidel MHD, 9,5 milionů korun na zvýšení bezpečnosti dopravy, 40,5 milionů půjde na výstavbu cyklistických stezek, 21 milionů na modernizaci silnic, 5,5 miliónů na podporu technického a přírodovědného vzdělávání na středních školách, téměř 20,1 milionů na obnovu a zpřístupnění kulturních památek baťovského období, 1 milion na sociální byty a 2,5 miliónu na podporu sociálních podniků,“ doplnil primátor Korec.

Znění výzev bude vyvěšeno na úřední desce města Zlína a také na www.zlin.eu v sekci Jsem podnikatel -> Strategický rozvoj -> Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014–2020.

Postavení města Zlína jako nositele integrované rozvojové strategie do budoucna bude ještě více posíleno.

„Pro nové programové období 2021 – 2027 nyní připravujeme Strategii integrovaných teritoriálních investic Zlínské aglomerace. Ta by měla být oproti stávajícímu integrovanému plánu více zaměřena na podporu velkých strategických projektů. Na základě dosavadních jednání očekáváme, že na její realizaci získáme výrazně vyšší částku, ve srovnání se stávajícím integrovaným plánem“, doplnil Martin Habuda, vedoucí Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína.

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru