Česky

Česky

English

menu
zavřít

Investice města v roce 2020 přesáhnou 400 miliónů korun

13. 2. 2020

Aktuality

30

Zlín – Přebytkový rozpočet na rok 2020 schválili zastupitelé již na konci roku 2019. Celkové příjmy by měly dosáhnout výše 1 664 735 000 Kč, zatímco výdaje 1 661 935 000 Kč. Celkové zdroje města pro investice a opravy majetku v roce 2020 budou přesahovat čtyři sta miliónů korun.

Zlín – Přebytkový rozpočet na rok 2020 schválili zastupitelé již na konci roku 2019. Celkové příjmy by měly dosáhnout výše 1 664 735 000 Kč, zatímco výdaje 1 661 935 000 Kč. Celkové zdroje města pro investice a opravy majetku v roce 2020 budou přesahovat čtyři sta miliónů korun.

Návrh rozpočtu města byl schválen zastupiteli na jednání dne 12. prosince, když získal při hlasování nadpoloviční většinu 28 hlasů. Přijetí rozpočtu umožní městu i v roce 2020 plnit všechny povinnosti, od zajištění provozu až po nové investice. Celkové zdroje města pro investice v roce 2020 dosahují výše 418 mil. Kč. Jedná se o součet investičních zdrojů ze schváleného rozpočtu (234 mil. Kč) a tzv. čistého přebytku vyplývajícího z uzavřeného hospodaření roku 2019 (184 mil. korun). Akce, které přecházejí z roku 2019 do letošního roku činí v součtu 291 mil. Kč.

V rámci přidělených finančních prostředků se počítá s významnými investicemi do oblasti dopravy. Nejvýznamnějšími investicemi jsou tak realizace SMART - Navigačního parkovacího systému a dispečinku ITS ve Zlíně, vybudování chodníku podél silnice III/4912 v ul. Velikovská, Zlín – Štípa, realizace projektové dokumentace plánu udržitelné městské mobility města Zlína (SUMP) nebo regenerace sídliště v Malenovicích. Celkové přidělené finance v oblasti dopravy činí 133 mil. Kč.

V oblastí školství se plánují investice v hodnotě 44 mil. Kč, kdy proběhne rekonstrukce jídelny v ul. Hradská, jejíž účelem bude kompletní rekonstrukce budovy včetně realizace přístavby objektu, díky níž dojde k rozšíření prostoru jídelny, kuchyně, stávajících šaten i vstupu pro strávníky. Dále proběhnou rekonstrukce učeben řemeslných oborů nebo rekonstrukce zahrady u mateřské školy na Kudlově.

V bytové oblasti poputují investice ve výši 22 mil. Kč např. do rekonstrukce páteřních rozvodů 1. segmentového domu na Jižních Svazích nebo modernizaci bytů, které jsou v majetku města.

Ze zbývajících finančních prostředků se bude realizovat například biotop v rámci Centrálního parku na Jižních Svazích, IT infrastruktura do základních škol, obnova dětských hřišť, výstavba výběhu Karibuni v zoo Zlín, projektová dokumentace k Velkému kinu nebo rekonstrukce objektu Mlýnská, která je využívána jako knihovna nebo klub seniorů.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru