Česky

Česky

English

menu
zavřít

Investor z parčíku neuspěl s žalobou na město. Nepovolení kácení bylo správné rozhodnutí

24. 10. 2017

Aktuality

6

Zlín – Investor, který chtěl v parčíku za Městským divadlem postavit několik polyfunkčních domů, neuspěl s žalobou na město Zlín na náhradu škody. Stejně neúspěšně dopadla...

Parčík za Městským divadlem je oblíbené místo

Zlín – Investor, který chtěl v parčíku za Městským divadlem postavit několik polyfunkčních domů, neuspěl s žalobou na město Zlín na náhradu škody. Stejně neúspěšně dopadla i jeho snaha domoci se toho, aby bylo rozhodnutí magistrátu nepovolit kácení zeleně prohlášeno za nezákonné.

O náhradě škody, kterou investor vyčíslil na více než 4,7 milionu korun, rozhodoval Okresní soud ve Zlíně. „Žalobu investora v plném rozsahu zamítl, neboť neshledal, že by město porušilo svou smluvní nebo zákonnou povinnost a že by mělo povinnost opakovaně prodlužovat investorovi příslušné smlouvy a termíny, ve kterých se zavázal stavbu zrealizovat. Ztotožnil se tedy s našimi argumenty, které jsme od počátku uváděli,“ uvedl Daniel Novák z Odboru právního magistrátu.

Za správné rozhodnutí označil v dalším rozsudku tentokráte Krajský soud v Brně nepovolení kácení stromů v parčíku na jaře 2015. „Mimo jiné v odůvodnění uvedl, že z žádného smluvního či zákonného titulu nevyplynul v dané době nárok investora na udělení souhlasu s kácením ze strany rady města,“ sdělil Daniel Novák.

Záměr výstavby polyfunkčních domů schválilo v roce 2009 tehdejší vedení města. Investor však nestihl ve stanoveném termínu zajistit ani vydání stavebního povolení, proto dvakrát požádal radní o prodloužení smluv. Ti mu vyhověli, svá rozhodnutí odůvodnili tím, že nechtěli zabrzdit dlouho připravovaný projekt. Nicméně samotné práce zahájil investor až polovině prosince roku 2015, tedy dva týdny před ukončením smluv. Radnice tehdy označila jeho jednání za zlomyslnost a prosadila soudní cestou jejich okamžité ukončení.

Parčík za divadlem má podle plánů radnice nadále sloužit k procházkám a rekreaci, využíván je i pro aktivity Městského divadla.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru