Česky

Česky

English

menu
zavřít

K novému dopravnímu terminálu už jsou známé i detaily. Hotovo chtějí mít investoři v roce 2022

18. 9. 2018

Aktuality

8

Zlín - Autoři studie nového dopravního terminálu ve Zlíně, představili další podrobnosti ohledně vzhledu tohoto dopravního uzlu. Kromě již dříve zveřejněných plánů...

terminal-2.jpg

Zlín - Autoři studie nového dopravního terminálu ve Zlíně, představili další podrobnosti ohledně vzhledu tohoto dopravního uzlu. Kromě již dříve zveřejněných plánů, jako je přiblížení vlakového nádraží blíže k centru města či změna uspořádání autobusových nástupišť, zveřejnili autoři projektu také další bližší detaily. Zahájení elektrizace trati z Otrokovic a s tím související náročná rekonstrukce autobusového i vlakového nádraží je plánováno na rok 2020.

„Vzhledem k počtu účastníků se jedná o nesmírně komplikovaný projekt. Město Zlín muselo sladit své představy s vlastníkem autobusového nádraží společností BENT holding, s majitelem výpravní budovy, což jsou České dráhy i se Správou železniční a dopravní cesty, Zlínským krajem i společností CREAM, která zase vlastní řadu navazujících ploch v bývalém areálu Svitu. Naštěstí jsme našli společnou řeč a výstavbě již nic nebrání. Dobrou práci pak odvedlo Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, které všechna jednání koordinovalo,“ uvedl Miroslav Adámek, primátor města Zlína.

Výsledkem náročných jednání, kde si všechny strany vyjasnily svá stanoviska, bylo v roce 2016 podepsání memoranda o spolupráci. Nyní tak mohl být představen projekt včetně podrobností.

Myslím si, že dosavadní výsledek naší práce je adekvátním naplněním požadavků všech účastníků Memoranda.“ konstatoval předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš.

Pozitivní je, že při projektu autoři počítali i s řešením negativních aspektů posledních let. Dopravní terminál tak již počítá například se střechou plnou zeleně, s akumulačními nádržemi na zachytávání dešťové vody, která se použije na zalévání či se zádržnými systémy v kanalizaci. Jejich úkolem bude zadržet vodu v dané lokalitě. Ta se bude namísto okamžitého odtoku do kanalizace a následně do Dřevnice postupně vypařovat a vytvářet tak lepší mikroklima. Zlepší se i parkování. Na nové výpravní budově se počítá s pěti patry parkovišť, která tak doplní kapacitu již stávajícího objektu parkoviště. Kromě toho se počítá se zónami pro odstavení auta, jako jsou P+R, tzn., zaparkuj a jeď vlakem či autobusem,  K+R tzn., zaparkuj a jeď MHD nebo B+R, což znamená, zaparkuj si kolo a pokračuj hromadnou dopravou.

„Samotné město Zlín se pak zavázalo vyřešit navazující plochy a prostranství, které jsou dnes poměrně problematické. Jedná se například o výjezd z areálu nádraží či z areálu bývalého Svitu,“ doplnil radní Josef Novák, do jehož kompetencí patří doprava.

Výjezd z areálu nového terminálu z ulice Trávník na křižovatku ulic Vodní a Bartošova tak bude nově řešeno kruhovým objezdem. Podstatně se tak urychlí výjezd autobusů, kterých tu dnes ve špičce vyjíždí až padesát za hodinu. Výjezd z areálu Svitu pak bude přiblížen více k nádraží, dopravu zde bude řídit semafor a chodce potěší i nový přechod s bezpečnostním ostrůvkem, který zde dosud chyběl.

Rekonstrukce železniční trati a dopravního terminálu se intenzivně připravuje již několik let. Nyní bude zahájeno stavební řízení. V roce 2019 se počítá s převodem zbývajících pozemku na investory a v roce 2020 se zahájením samotné stavby. Hotovo by, v případě absence komplikací, mělo být v roce 2022.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru