Česky

Česky

English

menu
zavřít

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na rok 2021

12. 5. 2021

Aktuality

37

Zlín - Jako jeden z výstupů komunitního plánování je pro občany k dispozici aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb Průvodce sociálními a souvisejícími službami ve Zlíně – březen 2021.

Zlín - Jako jeden z výstupů komunitního plánování je pro občany k dispozici aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb Průvodce sociálními a souvisejícími službami ve Zlíně – březen 2021. Jedná se o již 22. vydání, které připravili pracovníci Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína ve spolupráci se zaměstnanci z Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s. a Z STUDIA, spol. s.r.o.

„Každý rok se v aktualizovaném vydání brožury snažíme reagovat na poptávku lidí a podle toho zařadit žádané a s nimi související služby. Již druhým rokem je v katalogu použito podrobného členění organizací a zařízení v oblasti sociálních a souvisejících služeb. Jako první je uvedena kapitola, která se podrobněji věnuje informacím o sociálních službách. V této kapitole jsou přehledně seřazeny konkrétní druhy sociálních služeb. V abecedním seznamu je pak možno dohledat příslušné kontakty. V další části jsou související služby rozděleny do příslušných kapitol, např. domácí a hospicová péče, kluby seniorů, svépomocné skupiny, orgány státní správy a samosprávy apod.,“ sdělil náměstek primátora města Zlína pro sociální oblast Aleš Dufek.

V omezeném množství je katalog v tištěné podobě k dispozici v sekretariátu Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlín sídlící na tř. T. Bati 3792 a v Městském informačním a turistickém středisku na radnici. K nahlédnutí je dále v Krajské knihovně Františka Bartoše vč. poboček. V elektronické podobě ho lze nalézt na www.zlin.eu.

„Věřím, že katalog pomůže občanům v získávání informací o možnostech zapojení sociálních a souvisejících služeb při tak důležité činnosti, jako je péče o osobu blízkou,“ doplnil Aleš Dufek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru