Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město chce využít lokalitu pod sportovní halou. Sbírá návrhy řešení od laické i odborné veřejnosti

3. 12. 2019

Aktuality

11

Zlín – Statutární město Zlín vyhlašuje výzvu k podání návrhů na budoucí využití území ulice Březnická pod sportovní halou. Návrhy mohou podat veřejné instituce, stát...

pod-halou.jpg

Zlín – Statutární město Zlín vyhlašuje výzvu k podání návrhů na budoucí využití území ulice Březnická pod sportovní halou. Návrhy mohou podat veřejné instituce, stát, investoři ale i široká veřejnost. Cílem je nasbírání takových záměrů, které ve své vzájemné provázanosti umožní vytvořit polyfunkční stavební soubor, který se vhodně začlení do městské struktury a bude přínosem rozvoje města.

 „Město má dlouhodobě zájem na vyřešení využití rozvojového území vymezeného ulicemi Březnická, Mostní, U zimního stadionu a sportovní halou. Jedná se o stavebně nevyužité plochy, dosud sloužící pouze dopravě. Vzhledem k rozsahu a poloze vůči centru města jde o jedinečnou příležitost pro rozvoj širšího centra města, ale i celkové atraktivity Zlína v širším kontextu. Dlouhodobě jsme připravovali a vykupovali pozemky pod plánovaným obchodním komplexem, tzv. Kaskádou. A majetkově vyčistili toto území pro potřeby města a naplánovali dopravní řešení vč. křižovatky Mostní - Březnická. Nyní nastává etapa číslo II, kdy záměr využít tyto plochy, můžeme nechat zpracovat architektům a urbanistům,“ sdělil náměstek primátora města Zlína Miroslav Adámek.

Navržené záměry vyhodnotí z pohledů přínosů pro rozvoj města odborná komise města a následně budou podkladem pro vyhlášení urbanistické soutěže na celé rozvojové území. Obecně zadavatel výzvy preferuje umístění více menších zařízení, která by měla být vzájemně provázaná a dotvářela by jak přirozené centrum aktivit, tak cíl pěších cest v rámci centra města. Nový urbanistický soubor by tak měl vhodně doplnit strukturu města funkčně i prostorově.

„Jsme přesvědčeni, že koncepční řešení tohoto území může být silným impulsem pro nový rozvoj Zlína. Naší vizí je vytvoření nové multifunkční městské čtvrti, která bude mít vlastní veřejný prostor a bude zahrnovat funkce bydlení, občanské vybavenosti, obchodní i sportovní. Toto místo by se mělo stát časem velmi atraktivní částí městského centra a poskytnout i občanskou vybavenost Zlíňanům a zejména čtvrti Letná,“ doplnil Pavel Brada.

Město otevírá výzvu jak svým obyvatelům ve smyslu podnětů a návrhů k řešení některých lokálních záležitostí, tak především veřejným i soukromým subjektům, které by měly zájem realizovat některé ze svých stavebních záměrů v centru našeho krajského města.

Podrobné informace o podmínkách výzvy budou k dispozici na webu města www.zlin.eu

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru