Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město dostalo znovu návrh na referendum k vodárenské problematice. Zahájilo jeho kontrolu

21. 1. 2019

Aktuality

6

Zlín – Radnice obdržela návrh na konání referenda k vodárenské problematice. Přípravný výbor jej doručil 14. ledna. Nyní probíhá kontrola správnosti tohoto návrhu...

Ilustrační foto

Zlín – Radnice obdržela návrh na konání referenda k vodárenské problematice. Přípravný výbor jej doručil 14. ledna. Nyní probíhá kontrola správnosti tohoto návrhu, která bude podle lhůt daných zákonem o místním referendu ukončena do 15 dnů.

Jde o obdobný návrh, který byl doručen na radnici v srpnu loňského roku. Jeho kontrola tehdy nebyla ukončena, protože přípravný výbor v čele s nynějším zastupitelem města Pavlem Sekulou si jej na vlastní žádost vzal zpět. „I nyní kontrolujeme správnost znovu podaného návrhu včetně kontroly asi sedmi tisíc dodaných podpisů. Aby mohl být předložen k hlasování radě města a poté zastupitelstvu, musí být, jak ukládá zákon, bezvadný,“ prohlásil Tomáš Lang z Odboru kanceláře primátora, který se návrhem na vyhlášení referenda zabýval.

V létě minulého roku návrh na konání referenda podrobilo kritice Ministerstvo vnitra ČR. Dle jeho právního názoru, který má radnice i přípravný výbor k dispozici, jsou dvě ze tří otázek v rozporu s právními předpisy, třetí je nevhodně formulovaná. Oproti srpnovému podání se současný návrh liší pouze v tom, že je v něm změněno pořadí otázek.

Místní referendum nelze uspořádat, jestliže je položená otázka v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy. Což je problém hned u dvou dotazů, jejichž prostřednictvím se organizátoři snaží ovlivňovat konání představenstva, resp. valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín. „Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení,“ píše se ve stanovisku ministerstva. Město Zlín navíc nemá přímý vliv na vedení společnosti. Je pouze jejím největším akcionářem, když vlastní cca 46 procent akcií. Ty mu však neumožňují VaK Zlín ovládat.

Zájmem přípravného výboru je spojit referendum s volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční koncem května. Náklady na uspořádání referenda mohou přesáhnout částku 1 000 000 korun. 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru