Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město nechá zpracovat urbanistickou koncepci na využití areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

22. 4. 2020

Aktuality

18

Zlín - Radě města Zlína byly předloženy informace o činnosti pracovní skupiny pro využití areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati (dále jen KNTB) zaměřené na budoucí využití areálu po případném přestěhování KNTB do Nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Na základě výstupu jednání pracovní skupiny nechá město zpracovat urbanistickou koncepci na využití areálu krajské nemocnice.

kntb.jpg

Zlín - Radě města Zlína byly předloženy informace o činnosti pracovní skupiny pro využití areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati (dále jen KNTB) zaměřené na budoucí využití areálu po případném přestěhování KNTB do Nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Na základě výstupu jednání pracovní skupiny nechá město zpracovat urbanistickou koncepci na využití areálu krajské nemocnice.

V rámci řešení budoucího využití areálu KNTB spolupracuje Zlínský kraj se statutárním městem Zlín. Na základě spolupráce vznikla pracovní skupina, která byla schválena na společném jednání Rady Zlínského kraje a Rady města Zlína dne 5. 3. 2019. Od té doby se uskutečnily dvě jednání pracovních skupiny a jedno jednání užšího pracovního týmu.

„Víme, že hlasování krajského zastupitelstva ohledně nemocnice je rozporováno, ale v současné chvíli je stále platné. Město musí mít hlavní slovo při rozhodování o případném budoucím využití současného areálu KNTB, jelikož se jedná o významnou lokalitu. Proto s krajem vedeme jednání a vytvořili jsme na toto téma i pracovní skupinu skládající se ze zástupců města i kraje,“ uvedl primátor Jiří Korec.

V rámci činnosti pracovní skupiny bylo doposud proveden sběr námětů na využití areálu stran Zlínského kraje, Statutárního města Zlín a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Následně bylo provedeno vyhodnocení těchto námětů z pohledu kapacitního a zpracování základního pasportu budov, tzn. hodnocení budov po stránce technické, architektonické i památkové. Tím byly shromážděny základní podklady pro zadání urbanistické koncepce.

Po vyhodnocení všech dostupných podkladů a analýze možného dalšího postupu z pohledu procesního, časového, finančního a problematiky autorských práv, je navržen postup zadání urbanistické koncepce formou paralelního zadání více subjektům. Jedná se o zadání, kdy se vybraným subjektům poskytne shodné zadání, stanoví se jednotná odměna a vymezí čas na zpracování.

„Za město jsme preferovali veřejnou urbanistickou soutěž. Pan hejtman nás ale informoval, že je nutné investovat do současného areálu KNTB, a proto kraj potřebuje co nejrychleji vědět, které objekty budou zachovány i po případném přesunutí KNTB do Malenovic. Do těchto objektů totiž mají být při opravách investovány větší prostředky, než do objektů, které po případném přesunu nemocnice budou dle studie určeny ke zbourání. Nechtěli jsme brzdit opravy, a proto jsme v tomto případě přistoupili na krajský návrh postupu,“ upřesnil rozhodnutí vedení města Jiří Korec.

Vybraná urbanistická studie (koncepce) se stane podkladem pro zadání dalšího stupně dokumentace – územní studie, ta bude po její finalizaci podkladem pro změnu územně plánovací dokumentace. V rámci takto zpracovávané územní studie bude nutno podrobně pracovat s ekonomickými aspekty, s etapizací dalšího postupu, s podrobnými technickými průzkumy a expertízami.

Zlínský kraj vybere dva subjekty a Statutární město Zlín určí další dva subjekty, se kterými bude vedeno jednání ohledně zpracování urbanistické koncepce. Předpokládané náklady na jednoho zpracovatele jsou do 200.000 Kč bez DPH (tj. 242.000 Kč vč. DPH), přičemž Zlínský kraj uhradí náklady za dvě studie, další pak uhradí Statutární město Zlín. Osloveny budou výhradně projekční kanceláře, které mají zkušenosti s návrhy v rámci urbanismu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru