Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město ocenilo pět Zlínských andělů

13. 1. 2023

Aktuality

425

Zlín – Pět žen působících v sociálních službách získalo od statutárního města Zlína ocenění Zlínský anděl 2022.

Zlínským andělem pro rok 2022 se stala Renata Dorazilová, Veronika Klokočková, Markéta Šáchová, Markéta Zuzaníková a Erika Soušková.

„Každoročně vyzýváme veřejnost a organizace, aby nám řekli o osobnostech z okruhu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří jsou oddaní své profesi a za svoji obětavost si zaslouží uznání. Chceme jim tak veřejně poděkovat, ale náš dík za tuto nelehkou práci patří všem pracovníkům v sociální sféře,“ uvedl náměstek primátora města Zlína pro sociální oblast, Vojtěch Volf.

Nová předsedkyně Komise sociální, zdraví a pro zdravotně postižené Rady města Zlína, Jana Bazelová doplnila: „Statut ocenění sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Zlínský anděl Rada města Zlína schválila v roce 2016. V roce 2022 obdržel Odbor sociálních věcí zlínského magistrátu šest nominací. Členové Komise sociální a pro zdravotně postižené Rady města Zlína pak doporučili ke schválení pět osob.“

Kdo jsou Zlínští andělé roku 2022:

Renata Dorazilová

Je sociální pracovnicí Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětském centru Zlín. V sociální oblasti pracuje již od roku 1997, a to nejdříve v Charitě Zlín, a od roku 2006 v Domově pro seniory Burešov jako pracovnice sociální péče a klíčová pracovnice. O deset let později se rozhodla pro práci s dětmi. Díky svému pozitivnímu přístupu k životu a optimismu napomáhá dětem se zadaptovat v novém prostředí a aktivně hledá řešení jak děti vrátit zpět do rodiny nebo jim zajistit náhradní rodinnou péči. Její osobnost charakterizuje mimořádná vstřícnost, empatie, spolehlivost a pracovitost.

Veronika Klokočková

Pracuje v Charitním domově pro matky s dětmi v tísni Zlín již od roku 2000 na pozici sociální a klíčový pracovník klientů. Před nástupem na tuto pozici mimo jiné pracovala jako sociální pracovnice v Humanitárním středisku pro uprchlíky v Kašavě, kde měla na starosti uprchlíky z bývalé Jugoslávie. Uživatelé Charitního domova ji hodnotí jako spravedlivou, moudrou, chápající, profesionální, praktickou a lidskou. Je ochotná svoji práci vykonávat i nad rámec svých povinností, umí naslouchat nejen klientům, ale i pracovníkům. Aktivně se podílí na interních akcích, a to jak na jejich realizaci, tak na samotné organizaci a aktivně si rozšiřuje odborné znalosti.

Markéta Šáchová

Pracuje v Domově pro seniory Burešov 3,5 roku na pozici pracovníka v sociálních službách. Je chápavá, rozumná, inteligentní, přátelská a velmi empatická. I přes své mládí dokáže naslouchat klientům, je vnímavá k potřebám druhých a ovládá umění řešit věci diplomatickou cestou. Pro svou osobnost a jedinečný přístup k druhým je pro klienty v domově seniorů "pozemským andělem".

Markéta Zuzaníková

Pracuje ve zlínské Naději od roku 2019 na pozici pracovnice střediska Naděje Zlín v denním stacionáři. Stála u rozjezdu druhého denního stacionáře pro lidi žijící s demencí. Je člověkem, který má srdce na správném místě, je otevřená novým výzvám, je ochotná žít s lidmi trpícími demencí jejich každodenní život a přijímat je i jejich blízké s důstojností, empatií a porozuměním. Přináší lidem radost, smích, pohodu, pomáhá jim s běžnými sebeobslužnými činnostmi a zároveň je kreativní a schopná vytvářet různorodé aktivity. Její aktivizační činnost je příkladem důstojné, empatické komunikace a interakce mezi klienty a pracovníkem.

Erika Soušková

Pracuje v Domově pro seniory Burešov na pozici pracovníka v sociálních službách od roku 2019. V úseku Domova se zvláštním režimem je "pravou rukou" vedoucí přímé péče i aktivizační pracovnice. Je spolehlivá a patří ke stěžejním členům týmu. Správným nastavením poskytované péče podporuje soběstačnost klientů, což je u osob s demencí nesmírně důležité. Ke své práci přistupuje zodpovědně, poctivě a s láskou ke klientům. Dokáže rozdávat úsměv a tolik potřebné povzbuzení, prožívat s klienty okamžiky radosti, štěstí i chvíle pochmurné. Náročné okamžiky při své práci zvládá s nikdy nekončící trpělivostí a vstřícností.

Pamětní list, květiny a drobné věcné dárky obdržely oceněné pracovnice v rámci vánočního koncertu v obřadní síni zlínské radnice. Ten, jako každý rok uspořádal v prosinci Odbor sociálních věcí pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb. O hudební vstup se postaral Komorní orchestr Collegia Antonína Dvořáka. Koncert byl živě přenášen v rámci programu Adventní Zlín na náměstí Míru.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru