Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město pro auta nebo pro lidi? Přijďte se podívat na výstavu ke koncepci dopravy

26. 7. 2017

Aktuality

5

Zlín – Nová dopravní koncepce města Zlína, Generel dopravy pro město Zlín, je postavena na principech udržitelné městské mobility. Z ní vyplývá, že rozvoj dopravy ve městě nemůže...

výstava bude putovat městem.jpg

Zlín – Nová dopravní koncepce města Zlína, Generel dopravy pro město Zlín, je postavena na principech udržitelné městské mobility. Zjednodušeně to lze shrnout tak, že rozvoj dopravy ve městě nemůže být orientován primárně na automobilovou dopravu. Středem pozornosti musí být obyvatelé města a jejich životní potřeby. Udržitelná mobilita tak klade důraz na vyváženou koexistenci všech druhů dopravy, tedy automobilové, veřejné hromadné, pěší a cyklistické. Zásadním hlediskem je také kvalita veřejných prostranství a života ve městě. Tyto teze se město Zlín snaží lidem přiblížit a v rámci projektu Zlín v pohybu – zdravě, bezpečně, na pohodu je postupně vysvětluje. Za tímto účelem byla rovněž vytvořena exteriérová výstava a soubor videospotů.

Exteriérová výstava, nazvaná Zlín v pohybu, čítá 16 informačních panelů, které jsou osazeny na osmi stojanech. „Pomocí výstavy se snažíme lidem jednoduchou a srozumitelnou formou přiblížit dopravní koncepci Generel dopravy pro město Zlín. Uvádíme zde, že rozvoj dopravy, orientovaný pouze na automobilovou dopravu představuje slepou uličku, musíme pozornost zaměřit i na další druhy dopravy a na kvalitu veřejných prostranství a života ve městě,“ sdělil projektový manažer Martin Habuda z oddělení koordinace projektů zlínského magistrátu. S výstavou se lidé mohou v současné době setkat v prostoru náměstí Míru, kde bude k vidění do konce srpna. Poté se přesune do dalších lokalit ve městě.

Další součásti kampaně je soubor tří videospotů. První videospot přibližuje samotný pojem udržitelná mobilita. Druhý propaguje městskou hromadnou dopravu a poslední pak cyklistickou dopravu. „Pro účinkování ve videospotech se nám podařilo získat jak známé osobnosti, tak i řadové občany Zlína. Zahlédnete zde autentická vyjádření fotbalistů, hokejisty, úředníků, školačky či seniorů,“ uvedl Josef Novák, radní pro oblast dopravy. Videospoty jsou ke shlédnutí na městském youtube kanále „ic Zlín“, a dále také na facebookových stránkách „Zlin.eu“ a „Zlín v pohybu“.

Podstatné informace z celé kampaně pak shrnuje nově vytvořený web www.zlinvpohybu.cz. „Web je v současné době rozpracovaný, ještě dozná změn a postupně jej doplníme o další zajímavé informace,“ doplnil Martin Habuda.

Předcházející fáze projektu Zlín v pohybu přinesly například sérii seminářů o dopravě, inzertní kampaň, fotosoutěže a několik dalších akcí pro veřejnost. V městském infocentru pak jsou k dostání informační letáky a brožura o problematice dopravy, respektive udržitelné městské mobility.

 

videospoty naleznete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Ag6NNXnv3To

https://www.youtube.com/watch?v=GSy7it8q5hE

https://www.youtube.com/watch?v=WeoVSyDikhw

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru