Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město reaguje na propad příjmů

17. 9. 2020

Aktuality

5

Zlín – Statutární město Zlín reaguje na ekonomické dopady pandemie COVID 19 snížením plánovaných příjmů i výdajů.

Radnice snižuje výdaje

Zlín – Statutární město Zlín reaguje na ekonomické dopady pandemie COVID 19 snížením plánovaných příjmů i výdajů. Na hospodaření města Zlína v roce 2020 se podepsal zejména propad příjmů ze sdílených daní. Se snížením daňových příjmů, predikci výpadku příjmů s výhledem do konce roku 2020 i upravené příjmové a výdajové části rozpočtu, bylo seznámeno Zastupitelstvo města Zlína na svém jednání 17. září.

„Při úpravách rozpočtu města Zlína, reagujících na aktuální i odhadovanou ekonomickou situaci do konce roku vycházíme z prognózy Ministerstva financí i odhadu nezávislého ekonoma Luďka Tesaře ve střednědobém plánu. Daňové příjmy rozpočtu statutárního města Zlína snižujeme o 143 541 000 korun. Podobně byla upravena a snížena i výdajová část rozpočtu,“ uvedl náměstek primátora města Zlína Bedřich Landsfeld, který má na starosti ekonomiku.

Dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS  Cov-2, obdrželo město Zlín na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR, jednorázový nenávratný příspěvek na rok 2020.

„Na základě upřesnění odhadu snížení daňových příjmů a přijetí státní dotace ve výši 93,6 milionu korun, (výše příspěvku pro každou obec vychází z částky 1 250 Kč na jednoho obyvatele), jsme mohli zpět k realizaci uvolnit akce v celkové výši 105 316 000 Kč. Z toho se jedná o investiční akce ve výši 89 539 000 Kč a opravy ve výši 15 777 000 Kč. Podle toho, jak se bude ekonomická situace vyvíjet, bychom ještě v říjnu rádi uvolnili dalších 50 až 60 milionů korun na akce, které byly původně schválené počátkem roku,“ dodal Bedřich Landsfeld.

V rámci oprav, tedy údržby majetku, tak nebude odložena například výměna oken na zlínském zámku. Co se týče investičních akcí, bude se realizovat například projekt SMART - navigační parkovací systém a dispečink, Centrální park Jižní Svahy – III. Etapa nebo projekt Rekonstrukce objektu v ul. Mlýnská.

Daňové příjmy města by podle predikce měly koncem roku dosáhnout propadu 10% oproti schválenému rozpočtu na letošní rok.

„Musíme postupovat s péčí řádného hospodáře. Stále hledáme rezervy v provozních výdajích města. Naším cílem je, abychom pozastavili co nejméně investičních akcí,“ řekl primátor města Zlína Jiří Korec.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru