Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město se chce aktivně podílet na zajištění kontroly nad vodou na Zlínsku

9. 12. 2020

Aktuality

9

Zlín - Statutární město Zlín, jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen VAK Zlín), obdrželo od předsedy představenstva společnosti dopis, ve kterém představenstvo informuje o neustálé snaze o kontinuální vylepšování provozního vztahu s provozovatelem vodárenské infrastruktury na Zlínsku, obchodní korporací Moravská vodárenská, a.s. Zároveň VAK Zlín hledá nový model fungování vodárenské infrastruktury na Zlínsku.

Zlín - Statutární město Zlín, jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (dále jen VAK Zlín), obdrželo od předsedy představenstva společnosti dopis, ve kterém představenstvo informuje o neustálé snaze o kontinuální vylepšování provozního vztahu s provozovatelem vodárenské infrastruktury na Zlínsku, obchodní korporací Moravská vodárenská, a.s. Zároveň VAK Zlín hledá nový model fungování vodárenské infrastruktury na Zlínsku.

Dle informací z daného dopisu je nyní modelován návrh dohody, prostřednictvím které může být nalezen způsob a shoda stran předčasného ukončení aktuální provozní smlouvy a taktéž způsob, jak získat do vlastnictví společnosti VAK Zlín, celý provozní závod včetně veškerých návazných aspektů, které jsou nutné pro provoz vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.  Parametry dohody jsou jedním z bodů v rámci probíhajícího mediačního jednání, které bylo nařízeno Okresním soudem ve Zlíně. Účastníky dané mediace jsou společnost VAK Zlín, její dva akcionáři - města Otrokovice a Fryšták a obchodní korporace Moravská vodárenská, a.s. Účastníci mediace mezi sebou dlouhodobě vedou několik soudních sporů, kdy společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., je v rámci těchto sporů jak v postavení žalované, tak i žalobce.

Statutární město Zlín jako akcionář však nemá žádné informace o parametrech daného mediačního jednání, rovněž tak nemá ani informace o podrobnostech výše uvedeného návrhu dohody mezi účastníky mediačního jednání. Město, jako největší akcionář společnosti VAK Zlín, která je zásadním strategickým subjektem v rámci základní zásobovací infrastruktury, chce mít informace a rovněž i určitý vliv v rámci vytváření budoucího uspořádání formy provozování vodárenské infrastruktury na Zlínsku. Z tohoto důvodu si město Zlín zadalo vypracování vlastní i externí právní analýzy případného vstupu a eventuální formy účasti města v mediačním jednání.

Postavení statutárního města Zlína v rámci aktuální situace je poměrně komplikovaná, jelikož není stranou žádného soudního sporu, který je veden mezi účastníky mediačního jednání. Město však vyvíjí maximální snahu o nalezení cesty k účasti v mediačním jednání, která by zcela elimininovala jakákoliv rizika budoucího napadení či zpochybnění jak účasti města v daném mediačním jednání, tak i případně vzešlých dohod z daného mediačního jednání.

„Pokračujeme v jednáních ohledně zkrácení provozní smlouvy a změnách v uspořádání vodárenství v regionu. Vstup do mediace je dalším krokem k aplikovatelnosti případné dohody zajišťující kontrolu nad vodou na Zlínsku," sdělil primátor města Zlína Jiří Korec.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru