Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město vyhlašuje architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu prostoru pod sportovní halou

19. 11. 2020

Aktuality

9

Zlín - Přeměna strategického prostoru pod sportovní halou na Březnické ulici postupuje do další fáze. Po jarní „Výzvě v srdci Zlína“, v jejímž rámci mohli lidé, firmy či instituce podávat návrhy na využití plochy a projektové záměry, schválila nyní Rada města Zlína vyhlášení projektové urbanistické soutěže.

Zlín - Přeměna strategického prostoru pod sportovní halou na Březnické ulici postupuje do další fáze. Po jarní „Výzvě v srdci Zlína“, v jejímž rámci mohli lidé, firmy či instituce podávat návrhy na využití plochy a projektové záměry, schválila nyní Rada města Zlína vyhlášení projektové urbanistické soutěže.

Předmětem soutěže bude zpracování urbanistického návrhu území, vymezeného ulicemi Březnická, Mostní, U Zimního stadionu a stávající sportovní halou. Město Zlín, jako zadavatel předpokládá vznik polyfunkčního stavebního komplexu, který bude přínosem pro centrum města a vhodně doplní své okolí funkčně i prostorově. Mezi uvažovanými záměry na daném území jsou muzeum veteránů, cvičná sportovní hala, bydlení, nebo komerční prostory, to vše s důrazem na kvalitu vytvořeného veřejného prostoru.

 „Prostor pod sportovní halou chceme využít co nejlépe. Naším cílem je vybudovat v rámci tohoto území funkční veřejný prostor, který přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel celého města i čtvrti Letná. V dané lokalitě bychom chtěli navrhnout sportovní, kulturní, bytové i obchodní plochy, aby byl prostor atraktivní po celý den. V prostoru bude rovněž umístěn moderní parkovací dům. Vzhledem k důležitosti tohoto prostoru jsme šli cestou architektonické soutěže, abychom mohli vybrat skutečně to nejkvalitnější řešení. Jsem velmi zvědavý na výsledek soutěže,“ sdělil Pavel Brada, náměstek pro oblast majetku a rozvojových ploch.

„Jsem přesvědčený, že tato lokalita výrazně zvýší atraktivitu centra města a zároveň vhodně doplní i připravovanou rekonstrukci Velkého kina, které je v blízkém sousedství. Oproti původnímu předpokladu bude poskytnut dostatečný časový prostor pro soutěžící, aby tím nebylo ohroženo množství a kvalita doručených návrhů. Termín odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na konec února 2021. Na konci března by měly být známy výsledky soutěže. O výsledku soutěže rozhodne na základě doporučení poroty Rada města Zlína,“ doplnil primátor Jiří Korec.

Z předcházejícího průzkumu mezi obyvateli města a firmami vzešly podněty k využití 2,5 ha plochy, která je ve stoprocentním vlastnictví města, jako například velký parkovací dům, malometrážní byty, aquapark, muzeum veteránů a další.

 

„V minulosti jsme plochu pod halou odkoupili a zajistili tak rozvojové území pro město Zlín. Nyní nastal čas, zamyslet se nad jejím využitím a citlivě, a v kontextu s okolím, zahájit architektonickou soutěž,“ popsal další postup Miroslav Adámek, náměstek pro oblast kultury a územní plánování.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru