Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město zlepšuje ve školách zázemí pro odborné vzdělávání. Pomáhají dotace

22. 4. 2020

Aktuality

16

Zlín – Školní výuku na základních školách ve Zlíně zkvalitní nové odborné učebny. K jejich budování město Zlín využívá jak vlastní rozpočtové zdroje, tak i dotační programy Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Město vylepšuje zázemí pro odbornou výuku

Zlín – Školní výuku na základních školách ve Zlíně zkvalitní nové odborné učebny. K jejich budování město Zlín využívá jak vlastní rozpočtové zdroje, tak i dotační programy Evropského fondu pro regionální rozvoj. Posledním ukončeným projektem, zvyšujícím úroveň vybavení pro odborné vzdělávání, je projekt Základní škola Zlín, Kvítková 4338, přístavba učeben. Na jeho realizaci město vyčerpalo dotaci přesahující 18,8 milionů korun, přičemž město samotné se podílelo částkou 8,8 milionů korun. Od prosince minulého roku se hned na třech základních školách začal realizovat další projekt – Vybudování učeben řemeslných oborů. Z celkových plánovaných výdajů ve výši cca 4,5 milionů korun bude dotační podíl činit 90 %. Investice se týká ZŠ Zlín, Slovenská 3076, ZŠ Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 a ZŠ, Štefánikova 2514.

„Naší snahou je rozvoj technického myšlení, tvořivosti, ale i praktických dovedností našich žáků, které zvýší jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Snaha o rozšíření a zkvalitnění výuky u odborných předmětů či zařazení praktické výuky však často naráží kromě nedostatku financí i na zastaralé vybavení či nedostatečné prostory. Jsme rádi, že se nám s pomocí unijních dotací daří vybavení škol pro odborné vzdělávání vylepšovat,“ sdělila náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová, do jejíž kompetence spadá oblast školství, a upřesnila:

„Po úspěšném vybudování dvoupodlažní přístavby čtyř odborných učeben ke stávající základní škole Kvítková, včetně zajištění propojení počítačů a dalších elektronických zařízení v počítačové síti školy, pokračujeme na projektu rekonstrukce a pořízení potřebného vybavení učeben k výuce technických a řemeslných oborů na dalších třech základních školách ve Zlíně. Nově v nich vznikne i zázemí cvičné kuchyně. Součástí projektu je i zajištění bezbariérové dostupnosti prostřednictvím pořízení kompenzačních pomůcek (schodolezů) a vybudování bezbariérového WC.“

Město má ve stadiu příprav již další projekt, který momentálně čeká na schválení. Projekt Infrastruktura do základních škol ve Zlíně s rozpočtem cca 70 milionů korun bude dotován bezmála 60 miliony korun. Cílem projektu je zajištění potřebné úrovně vybavení pro odborné vzdělávání v oblasti komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy.

Zvýšení kvality vzdělávání v cizích jazycích, znalost digitálních technologií a přírodních věd je – kromě zvyšování praktických dovedností žáků – další preferenčním směrem, kterým se investice do školství ve Zlíně ubírají,“ doplnila Kateřina Francová.

V případě projektu Infrastruktura do základních škol ve Zlíně se bude konkrétně jednat o stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti a zajištění vnitřní konektivity. Projekt se bude realizovat v deseti základních školách ve Zlíně zřizovaných městem.

 


 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru