Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město Zlín nastavuje parametry fungování obchodních korporací, příspěvkových organizací a obecně prospěšné společnosti

10. 12. 2019

Aktuality

10

Zlín - Statutární město Zlín je jediným společníkem 8 obchodních korporací, společníkem u 3 obchodních korporací, zřizovatelem 40 příspěvkových organizací a spoluzakladatelem obecně prospěšné společnosti. Nyní chtějí zástupci města vypracování střednědobého plánu hospodaření a rozvoje obchodních korporací.

zlin-068--2-.jpg

Zlín - Statutární město Zlín je jediným společníkem 8 obchodních korporací, společníkem u 3 obchodních korporací, zřizovatelem 40 příspěvkových organizací a spoluzakladatelem obecně prospěšné společnosti. Nyní chtějí zástupci města vypracování střednědobého plánu hospodaření a rozvoje obchodních korporací. Cílem je, aby společnosti co možná nejvíce optimalizovaly své hospodaření.

S ohledem na strategický význam subjektů s majetkovou účastí města je vhodné, aby statutární město Zlín jako společník, zřizovatel či zakladatel projevil vůči těmto subjektům svoji vůli o jejich dalším směřování, rozvoji a cílech, a to včetně vypracování střednědobého plánu hospodaření a plánu rozvoje. Střednědobým plánem hospodaření se rozumí plán běžných oprav, obnovy majetku. Plánem rozvoje pak výdaje a investice, které mají strategický význam, a o jejich realizaci rozhoduje SMZ. Zadání pro vypracování střednědobého plánu rozvoje tak dostali společnosti 100% vlastněné statutárním městem Zlínem, vybrané příspěvkové organizace zřízené městem, Dopravní společnost Zlín-Otrokovice a Filharmonie Bohuslava Martinů.

„Chceme, aby společnosti s majetkovou účastí města fungovaly maximálně efektivně. Ředitelům jednotlivých společností jsme zaslali zadání, ve kterém jsou specifikovány vize a cíle dané společnosti. Na ředitelích nyní je, aby hledali možnosti, jak tyto cíle naplnit,“ řekl primátor města Jiří Korec.

V případě, že vedení společnosti či organizace zjistí, že stanovený plán není ekonomicky reálné dodržet, bude nutné předložit kromě žádosti o finanční podporu města i alternativní řešení vzniklé situace pomocí vlastních zdrojů,“ navázal náměstek primátora Bedřich Landsfeld.

Součástí zadání pro vedení uvedených společností je kromě schválení základních parametrů cílů a vizí také uložení jejich dalšího rozpracování nebo projednání v příslušných orgánech jednotlivých subjektů. Základní parametry, vize a cíle jsou formulovány tak, aby byly pro jednotlivé subjekty zadáním pro jejich rozpracování do podoby střednědobého plánu hospodaření a rozvoje, který bude možno po konzultacích se SMZ dále rozpracovávat a rozvíjet.

„Hlavním účelem střednědobého výhledu u většiny městských společností není ekonomický zisk, ale především poskytování kvalitních služeb občanům města Zlína,“ dodal Miroslav Chalánek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru