Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město Zlín připravuje vznik Kanceláře architekta města

21. 11. 2019

Aktuality

65

Zlín - Vznik platformy pro koncepční městské plánování a moderní architektonický a urbanistický rozvoj města, to je cílem připravovaného projektu Kanceláře architekta města Zlína.

Zlín - Vznik platformy pro koncepční městské plánování a moderní architektonický a urbanistický rozvoj města, to je cílem připravovaného projektu Kanceláře architekta města Zlína.

Město Zlín je jednoznačným symbolem moderní architektury první poloviny 20. století. Díky podnikatelským aktivitám firmy Baťa, se ze Zlína stalo moderní město, které udávalo trend v mnoha směrech a bylo symbolem progresivního stavebního rozvoje, který v rámci celé Evropy neměl obdoby.  Budování moderního Zlína stálo především na osobnosti Tomáše Bati, jako starosty města a podnikatele v jedné osobě a architekta F. L. Gahury, který se později stal hlavním městským architektem a stojí za návrhem mnoha významných budov Zlína, včetně radnice. 

Vedení města si je plně vědomo velkého architektonického odkazu a proto nyní připravil náměstek Pavel Brada vznik projekčního studia města - Kanceláře architekta města Zlín (KAM), která má být hlavním koncepčním pracovištěm města v oblasti architektury, urbanismu, tvorby veřejného prostoru a participace s občany města. Tato kancelář by mimo jiné měla pracovat na změnách územního plánu, což by proces změn územního plánu výrazně urychlilo.

Dále by měla navrhovat urbanistické a dopravní studie, pracovat s daty o městě, připravovat architektonické a urbanistické soutěže a vytvářet ulice, náměstí a parky, kde lidé budou rádi trávit čas. Cílem nově vznikající kanceláře je koncepčně vytvářet fungující městskou strukturu a přetvářet veřejný prostor města pro lidi. „Chceme, aby veřejný prostor města byl realizován kvalitně, koncepčně a byl přívětivý pro obyvatele města. Zlín má skvělou architektonickou tradici, na kterou chceme navázat. Naším cílem je, aby vznikl respektovaný institut, který bude koordinovat jednotlivé stavby a procesy ve městě a revitalizace veřejného prostoru tak, aby na sebe navazovaly a vzájemně se doplňovaly. Rovněž by měl sladit zájem obyvatel, města a investorů,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada.

Kancelář architekta města by měla být příspěvkovou organizací, v jejímž čele bude stát hlavní architekt města jako ředitel. Součástí KAM mají být nejen architekti a urbanisté, ale i dopravní inženýři, krajinní architekti a rovněž odborníci na participaci s veřejností. Vedení města zvažovalo 3 varianty řešení instituce. Jako nejvhodnější bylo zvoleno řešení formou zřízení příspěvkové organizace, tak, jak se stalo například v Praze, Brně, Ostravě či Karlových Varech. Tato forma byla rovněž doporučena poradním orgánem RMZ, komisí výstavby a územního rozvoje.

Na přípravě projektu KAM se pracuje již od začátku roku. „Na finální podobě Kanceláře architekta města Zlína nyní usilovně pracujeme. Připravujeme materiál, který bude projednán 2. prosince na Radě města Zlína a pokud bude Radou schválen, půjde na schválení do Zastupitelstva. KAM, by dle našich předpokladů, měl vzniknout na začátku příštího roku,“ upřesnil Pavel Brada.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru