Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město Zlín schválilo rozpočet na rok 2024

7. 12. 2023

Aktuality

261

Zlín – Statutární město Zlín bude v novém roce 2024 hospodařit se schodkovým rozpočtem krytým jak finančními prostředky z minulých let, tak smluvně zabezpečenými úvěry.

 

V příjmové části se jedná o 2 249 078 tisíc korun, ve výdajové části jde o 2 505 584 tisíc korun s tím, že rozdíl (schodek) pokryje 203 milionů korun zapojení strategického a revolvingového úvěru a dále zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let ve výši 82 milionů korun. Ve výdajové části představuje rozpočet provozních výdajů částku 1 899 321 tisíc korun a investice činí 606 263 tisíc korun. Zastupitelé města o tom rozhodli ve čtvrtek 7. prosince na svém letos posledním zasedání.

Strukturu příjmové části rozpočtu ovlivnilo při jeho tvorbě několik faktorů. „Kromě vládního konsolidačního balíčku měly zásadní vliv také predikce daňových příjmů Ministerstva financí České republiky pro rok 2024, predikce daňových příjmů nezávislého specialisty na oblast financování veřejných rozpočtů, princip opatrnosti v důsledku předpokládaného vlivu pokračující energetické krize na další vývoj ekonomiky nebo legislativní změny známé do doby sestavování rozpočtu,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomiku a finance Miroslav Chalánek. Současně upozornil, že existuje reálný předpoklad dorovnat schodek přebytkem z roku 2023 tak, aby rozpočet na nový rok 2024 byl vyrovnaný. „Celkově by to znamenalo, že se město Zlín nebude více zadlužovat,“ zdůraznil Chalánek.

Schválený rozpočet počítá s významnými investicemi do oblasti dopravy, konkrétně jde o částku 152 milionů korun. Další významné investice směřují do sociální péče, kde je alokováno 120 milionů korun. Na bytovou výstavbu je vyčleněno 71 milionů korun. Investice půjdou rovněž do oblasti sportu respektive sportovišť, školství nebo IT technologií.

„Město Zlín v novém roce navýší finance určené pro rozvoj místních částí o 15 milionů na celkových 40 milionů korun. O dva miliony na celkových sedm se navýší i rozpočet projektu Tvoříme Zlín, o kterém rozhodují občané „vnitřního“ Zlína. Pomocí Fondu pro-rodinných aktivit bude nově zavedena podpora komunitního života ve „vnitřním“ Zlíně,“ upozornil primátor Jiří Korec.

Pokud jde o předpokládaný celkový příjem daňových příjmů do rozpočtu města, ten představuje finanční prostředky ve výši 1 880 835 tisíc korun. „V této částce jsou obsaženy daně z příjmu fyzických osob, právnických osob, DPH a daní a poplatků z vybraných činností,“ upřesnil Miroslav Chalánek s tím, že předpokládaný podíl na výnosu ze sdílených daní, které vyplývají ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, činí 1 685 710 tisíc korun.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru