Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město Zlín se rozhodlo upravit územní plán, řeší celkem 13 změn

9. 2. 2024

Aktuality

702

Zlín – Zastupitelé města Zlína schválili ve čtvrtek 8. února Změnu č. 4B Územního plánu. Nejdůležitější koncepční dokument města se naposled měnil v roce 2022, kdy patřily k nejčastějším změnám nové lokality pro bydlení v rodinných domech. Změna č. 4B Územního plánu Zlína řeší celkem třináct nových zastavitelných ploch pro bydlení, občanskou vybavenost a dopravu a dále dvě místa pro přestavbu na smíšenou obytnou plochu.

Současná změna vychází z nových požadavků města a zahrnuje i konkrétní návrhy a žádosti vlastníků pozemků. Úprava přihlédla také ke Zprávě o uplatňování územního plánu.

„Věřím, že přijatá Změna č. 4B Územního plánu našeho města podpoří jeho další rozvoj. Změna se totiž týká například i dvou v současnosti nevzhledných lokalit, kterými jsou areál po koupališti Riviéra v Malenovicích a východní část areálu Rybníky, kterým umožní jejich revitalizaci, nebo také úpravy trasování první etapy pravobřežní komunikace Jižní Svahy – Prštné,“ uvedl primátor Jiří Korec.

 

Přehled změn:

 

Územní plán je klíčový dokument Statutárního města Zlína. Jedná se o územně plánovací dokumentaci, jejímž cílem je racionalizace prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru