Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město Zlín se snaží pomoci podnikatelům a snižuje nájemné v městských prostorech

18. 2. 2021

Aktuality

14

Zlín – Rada města Zlína rozhodla o snížení nájemného nájemcům městských nebytových prostor.

foto: Jana Vybíralová

Zlín – Rada města Zlína rozhodla o snížení nájemného nájemcům městských nebytových prostor.  Úleva v platbách za nájemné se týká období měsíců října, listopadu a prosince loňského roku.

„Jsme si vědomi závažných dopadů pandemie na naše podnikatele, a proto se snažíme dočasným snížením nájemného tyto ekonomické škody vzniklé epidemií koronaviru alespoň částečně zmírnit. Nájemcům městských prostor proto na základě jejich žádosti snížíme na stanovenou dobu nájem. Podmínkou snížení nájmu je, aby nájemce k datu podání žádosti měl uhrazeny všechny závazky vůči statutárnímu městu Zlín za období roku 2020,“ uvedl Jiří Korec, primátor města Zlína.

Snížení nájemného bude jednotlivým žadatelům poskytnuto na základě žádosti podané nejpozději do 12. března 2021. Celková výše snížení, tedy za uvedené tři měsíce, však musí převýšit alespoň 2 000 Kč. Nižší slevy poskytnuty nebudou.

Nájemné bude sníženo:

- restauracím, které mají omezen provoz na tzv. výdejní okénko, o 30 %,

- cestovním kancelářím o 30 %,

- spolkům, které nemohou vykonávat svoji činnost a nejsou příjemci dotací z rozpočtu statutárního města Zlína, o 100 %,

- nájemcům, jejichž provozovny byly v důsledku vládních opatření uzavřeny, o 50 %.

Nájemné bude snižováno stejným způsobem jako v létě loňského roku. Žádost nemá předepsaný formulář, stačí běžný dopis, může být zaslán do datové schránky města, nebo na e-mail najem@zlin.eu.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru