Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město Zlín upraví po pěti letech cenovou mapu stavebních pozemků

13. 12. 2023

Aktuality

836

Statutární město Zlín mění s účinností od 1. ledna 2024 obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků č. 13.  Město se ke změně, o které rozhodli zastupitelé ve čtvrtek 7. prosince, odhodlalo po pěti letech. V praxi to znamená, že dochází k aktualizaci cen pozemků na základě vývoje jejich trhu.

Až dosud platila na území města obecně závazná vyhláška č. 5/2019. „Cenová mapa by se měla aktualizovat každoročně. Jde však o poměrně náročný proces, který znamená, že okamžitě po schválení cenové mapy by se měla začít připravovat nová pro další rok. V minulých letech jsme zvažovali, zda bychom se bez cenové mapy obešli, ale nakonec jsme se rozhodli pro zachování kontinuity. Na mapu je navázána řada budoucích smluv nebo cena za služebnosti inženýrských sítí,“ uvedl náměstek primátora pro oblast správy majetku a územního plánování Pavel Brada.

Zlín patří mezi sedm měst v republice, která cenové mapy vydávají. Obyvatelé mají díky mapě přehled, jaká cena slouží pro nakládání s městskými pozemky. U některých transakcí se přitom vychází právě z cenové mapy.

„Město Zlín díky cenové mapě stavebních pozemků reflektuje aktuální situaci. Pozemky patří k nejcennějším nemovitostem, jejichž prostřednictvím je možné ovlivňovat podobu veřejného prostranství a jsou zásadní pro další rozvoj města. Právě proto důsledně zvažujeme veškeré prodeje i nájmy. Zároveň chceme ke správě pozemků přistupovat koncepčně a s péčí řádného hospodáře,“ vysvětlil náměstek Brada s tím, že radnice vkládá příjmy z pozemků do vlastních rozvojových projektů.

Cenová mapa je zveřejněna na webu města v sekci obecně závazných vyhlášek.

 

 

 

Ilustr. foto: Pavlína Cícelová

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru