Česky

Česky

English

menu
zavřít

Město zvyšuje bezpečnost školských zařízení. Pomohla i dotace

17. 12. 2019

Aktuality

21

Zlín - Kamery, bezpečnostní tlačítka, omezení rychlosti kolem škol, zvýraznění přechodů nebo zabezpečení vstupů do škol.

zs-slovenska.jpg

Zlín - Kamery, bezpečnostní tlačítka, omezení rychlosti kolem škol, zvýraznění přechodů nebo zabezpečení vstupů do škol. To jsou jen některé z řady bezpečnostních opatření, do kterých město za poslední dva roky investovalo nemalé finanční prostředky.

„Město Zlín je v problematice bezpečnosti školských zařízení velmi aktivní. Bezpečnost našich dětí a pedagogů je základním pilířem bezpečnostní strategie města stejně tak Bezpečnostní rady města Zlína,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.

V rámci bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR, které vyhlásilo Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů se městu Zlín letos navíc podařilo získat dotaci ve výši 1 950 000 Kč. Tu pro svá školská zařízení obdrželo pouze 10 krajů či měst. Radou města Zlína byli pověřeni ředitel Městské policie Zlín a vedoucí Odboru školství, aby společně s krajem pracovali na podání žádosti o dotaci a současně připravovali podmínky pro realizaci tohoto projektu, který byl dokončen v listopadu. Jeho cílem bylo zvýšit ochranu tzv. měkkých cílů ve školských zařízeních ve městě Zlíně, zvýšit míru zabezpečení školských zařízení proti závažným útokům a snížit pravděpodobnost výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí.

Jedná se o 100% dotaci bez podílu města, která dle metodiky MVČR analyzuje připravenost školských subjektů na úrovni preventivních opatření a na základě této zprávy navrhuje bezpečnostní plány a procedury pro každý posuzovaný objekt“ uvedla k projektu náměstkyně pro školství Kateřina Francová.

Do projektu je zařazeno 44 školských objektů. V měsících září až říjen probíhalo místní šetření v zapojených školách, stejně tak speciální interaktivní seminář pro vedoucí pedagogy v souladu s postupy a ochrany měkkých cílů, které na základě výběrového řízení provedla společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ.

Statutární město Zlín je zřizovatelem školských zařízení – jeslí, mateřských a základních škol, plavecké školy, Domu dětí a mládeže a Střediska volného času.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru