Česky

Česky

English

menu
zavřít

Městská policie chystá během voleb bezpečnostní opatření

19. 10. 2017

Aktuality

3

Zlín - Ve dnech 20. a 21. října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Ilustrační foto

Zlín - Ve dnech20. a21. října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

„Volby do zastupitelských orgánů chápeme jako mimořádně významnou a důležitou událost pro chod demokratického státu. MP Zlín je proto připravena napomoci jejich poklidnému průběhu formou vyhlášení mimořádného bezpečnostního opatření,“ uvedl ředitel Městské policie Zlín Milan Kladníček.

Začátek opatření je naplánován půlhodinu před otevřením volebních místností pro voliče, tedy na pátek 21. října ve 13:30. Uzavření volebních místností proběhne sice v sobotu ve 14 hodin, ale opatření se protáhne až do večera.

„Nejen samotné kontroly, ale i průběh celého opatření koordinujeme v těsné spolupráci s Policií ČR.“ upřesnil Milan Kladníček.

Na území statutárního města Zlína je celkem 74 volebních okrsků, které jsou v rámci bezpečnostního opatření MP Zlín rozčleněny podle spádovosti území do pěti sektorů. Po dobu voleb je vyčleněno na 30 strážníků, kteří budou kontrolovat veřejný pořádek v okolí volebních místností po celou dobu jejich otevření.

V této souvislosti připomínáme, že za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise a jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné. Ve dny voleb je také zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Zvýšené nasazení hlídek MP Zlín bude ale pokračovat i po jejich uzavření mezi prvním a druhým volebním dnem. Strážníci se zaměří zejména na kontrolu uzamčení a neporušenosti pečetí na volebních místnostech.

Jelikož se zpracování volebních výsledků uskuteční v budově zlínského magistrátu, budou strážníci v sobotu 21. října monitorovat a usměrňovat příjezd jednotlivých svozových vozidel na náměstí Míru. Mimo to budou také průběžnými pochůzkami provádět dohled nad veřejným pořádkem v prostoru radnice a jejím okolí.

TZ MP Zlín

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru