Česky

Česky

English

menu
zavřít

Městská policie Zlín hledá nové spolupracovníky

22. 7. 2019

Aktuality

27

Zlín - Pokud uvažujete o práci v oblasti zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, zúčastněte se výběrového řízení na pozici strážníka. Přihlášky je potřeba ...

letacek-a5-studenti-m.jpg

Zlín - Pokud uvažujete o práci v oblasti zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, zúčastněte se výběrového řízení na pozici strážníka. Přihlášky je potřeba odevzdat nejpozději do 15. srpna v budově ředitelství MP Zlín, Santražiny 3312.

V průběhu srpna pak proběhnou jednotlivá kola výběrového řízení a nástup úspěšných absolventů je plánován k 1. září 2019 nebo podle individuální dohody.

Nabízíme

Požadujeme

Výběrové řízení

Uchazeč v jejich rámci absolvuje:

Fyzické testy obsahují tyto disciplíny:

Požadavky na strážníky

Strážníkem Městské policie Zlín se může stát prakticky každý občan České republiky, který splní základní podmínky obsažené v zákoně o obecní policii č. 553/1991 Sb. a dále podmínky uvedené ve vnitřních předpisech MP Zlín.

Mezi tyto požadavky patří:

Podání přihlášky  do 15. 8. 2019

Zájemce o povolání strážníka, který splňuje výše uvedené zákonné požadavky, nejprve vyplní dotazník, který je ke stažení zde. K němu doloží vyžadované přílohy:

Nástup k MP Zlín

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu se statutárním městem Zlín se z uchazeče stává čekatel - Kadet. Tento po dobu několika prvních měsíců prodělává edukaci a výcvik ve všech oblastech, které bude potřebovat pro výkon práce strážníka (patří sem např. studium právních norem, výcvik sebeobrany, taktiky policejního zákroku, střelby a rovněž také nácvik praktického výkonu služby). V průběhu zkušební doby je čekatel opakovaně testován, zda splňuje náročná kritéria a v případě jejich neplnění může být z edukačního programu vyřazen. Po jeho završení pak musí absolvovat přezkoušení ze všech oblastí výcviku a také zkoušku před komisí sestávající z pracovníků Ministerstva vnitra ČR, po jejímž úspěšném složení je mu vystaveno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Teprve poté se stává strážníkem Městské policie Zlín.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru