Česky

Česky

English

menu
zavřít

Městská zeleň spouští plánované rekonstrukce

8. 4. 2021

Aktuality

54

Zlín – Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína spouští plánované rekonstrukce v centrální části města a místní části Klečůvka.

Hřiště č. 60 na Štefánikově ulici

Zlín – Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína spouští plánované rekonstrukce v centrální části města a místní části Klečůvka.

Na Štefánikově ulici ve Zlíně bude od dubna do června probíhat rekonstrukce stávajícího hřiště č. 60. Rekonstrukce bude spočívat v obnově asfaltového povrchu včetně podkladních vrstev, osazení nových obrubníků a výměně záchytných sítí. Akce se realizuje na základě dlouholetých požadavků místních obyvatel. Se stavbou je spojena částečná uzavírka provozu na pozemní komunikaci a úplná uzavírka komunikace pro pěší.

Kompletní výměny se dočká i zastaralý zastávkový přístřešek v místní části Klečůvka. „Součástí rekonstrukce, která se bude realizovat od dubna do června letošního roku, bude i předláždění zpevněné plochy. Jedná se o další etapu stavby navazující na akci „Úprava prostoru za obchodem ve Zlíně-Klečůvce“, která byla provedena v loňském roce,“ sdělila Eliška Gášková, referentka odboru městské zeleně. Po dobu provádění stavby bude autobusová zastávka přesunuta ke zpevněné ploše před bývalou prodejnou. Stavba si vyžádá úplnou uzavírku komunikace pro pěší a částečnou uzavírku provozu na pozemní komunikaci. Po dokončení stavby bude v okolí zastávky provedeno zatravnění, výsadba kvetoucích keřů, trvalek a okrasných trav. 

Za dočasná omezení v rámci obou rekonstrukcí se omlouváme a děkujeme za pochopení. Věříme, že s výsledky rekonstrukce budou obyvatelé dotčených městských částí spokojeni.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru