Česky

Česky

English

menu
zavřít

Městské nemovitosti a jejich využití. Občané mohou vyjádřit svůj názor

30. 7. 2020

Aktuality

15

Zlín – Obyvatelé města Zlína se mohou zúčastnit anonymního dotazníkového šetření zaměřeného na využívání obecních nemovitostí.

Foto: Josef Řezníček

Zlín – Obyvatelé města Zlína se mohou zúčastnit anonymního dotazníkového šetření zaměřeného na využívání obecních nemovitostí. Svůj názor na hospodaření s obecním majetkem mohou vyjádřit do dotazníku na stránce https://1url.cz/czkyL do 15. 8. 2020.

Dotazník je součástí projektu Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí Západočeské univerzity v Plzni, do kterého se statutární město Zlín zapojilo. Výsledkem řešení projektu bude metodika, jež na základě zjištěných preferencí obyvatel umožní zhodnotit souvislosti, a následně poskytne vedení města podklady pro rozhodování o efektivním využití obecního nemovitého majetku.

Město spravuje velký počet budov, které využívají městské organizace (například školy), neziskové organizace ze sociální či kulturní oblasti, nebo jsou pronajímány pro podnikatelské aktivity. Projekt, jehož nedílnou součástí je právě dotazník, by měl ve výsledku ukázat další možnosti efektivního způsobu využití městského nemovitého majetku, a to včetně optimalizace zejména budoucích nákladů a přínosů provozování městských nemovitostí,“ vysvětlil náměstek primátora města Zlína Pavel Brada.

Projekt Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí se zaměřuje především na budovy, jejichž další využití obce právě řeší. V případě našeho města jde třeba o budovu soudu, která je již několik let opuštěná a její využívání brzdí vlastnické vztahy přiléhajících pozemků. Město Zlín v této věci vede intenzivní vyjednávání a současně zvažuje konkrétní možnosti její náplně.

Cílem projektu Západočeské univerzity v Plzni je přispět k rozvoji obcí a regionů, zejména ke zlepšení kvality prostředí pro život (vytvoření potenciálu pro rozvoj podnikání, volnočasové, komunitní i individuální vyžití), zvýšení ekonomické efektivity hospodaření obcí (v rámci využívání nemovitostí a investic do jejich obnovy) a zlepšení vzhledu, technického stavu a zvýšení hodnoty nemovitostí v majetku obce.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru