Česky

Česky

English

menu
zavřít

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Zlín - Vizovice

9. 9. 2019

Aktuality

63

Zlín - Důležitá stavba ve zlínském regionu Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice je nyní v přípravách zadavatele a iniciátora stavby Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC). Celou stavbu projektují společnosti SUDOP Brno a MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

Zlín - Důležitá stavba ve zlínském regionu Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice je nyní v přípravách zadavatele a iniciátora stavby Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC). Celou stavbu projektují společnosti SUDOP Brno a MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

Stavba od samotného prvopočátku vyžaduje aktivní přístup ze stran dotčených měst. Nejvíce stěžejních bodů se při realizaci stavby dotýká právě města Zlín. Z tohoto důvodu inicioval radní pro dopravu Michal Čížek sestavení týmu pracovníků města i dopravní společnosti (DSZO), kteří mají dohlížet na průběh stavby a mají za úkol domluvit takové podmínky, aby Zlín mohl dopravně fungovat i při výstavbě nové železniční tratě, která potrvá nejméně 3 roky. 

 „Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní stavbu na území města, je potřeba být mnohem více aktivní ve směru k SŽDC a stanovit podmínky pro výstavbu. Pro zmírnění negativních dopadů při realizaci plánujeme také zavést dopravní informace do mobilních zařízení a pomoci by měly i chystané dopravně informační tabule. Při realizaci nás čeká velmi obtížné období a bude potřeba, aby se obyvatelé obrnili velkou dávkou trpělivosti,“ sděluje radní pro dopravu Michal Čížek. 

Po zdvoukolejnění trati musí město stavbu Správy železničních a dopravních cest (SŽDC) doplnit jednotlivými stavbami, které jsou zásadními body pro dopravu ve Zlíně.

„Z mého pohledu má naprostou prioritu tzv. Prštenská příčka. Zde dojde ke zrušení železničního přejezdu v jeho současné podobě a auta mířící do Prštného se budou s vlaky míjet mimoúrovňově. Na tuto křižovatku chceme navázat novou komunikací vedoucí kolem řeky Dřevnice, jejíž součástí bude i most přes Šedesátou ulici směrem do bývalého areálu Svit, čímž zpřístupníme třetí vstup do areálu. V příštím roce představíme hotovou studii celého řešení včetně nových MHD zastávek, pěších tras a lávek pro chodce. Samotná stavba pak započne až po dokončení stavebních částí SŽDC, abychom nenarušili možné objízdné trasy při realizaci elektrifikace,“ předkládá záměr města radní pro dopravu Michal Čížek.

Dalším velmi probíraným přejezdem je přejezd u firmy EuroCar, který má být kvůli trati zrušen. Vyskytují se interpretace, že rozhodnutí zrušit přejezd u této firmy padlo na straně města Zlína. Návrh na zrušení ve skutečnosti vzešel ze strany Správy železničních a dopravních cest (SŽDC), a to s ohledem na bezpečnost.

Dopravní přestavby se dotknou také části Podvesné. Zde má vzniknout nové mimoúrovňové křížení železnice se silnicí. Na tento silniční úsek pak přímo naváže městská stavba obchvatu Zálešné, na který pak přímo navazuje krajská stavba dálničního přivaděče. Poslední důležitou tepnou je výstavba dálnice D49, která je pod taktovkou ŘSD. Po letitých průtazích by měla mít stavba D49 stavební povolení v roce 2020.

V neposlední řadě se velká přestavba v rámci modernizace trati odehraje i na Příluku, kdy bude stávající most nahrazen za most pro pěší a cyklisty a vznikne zde nové napojení na průmyslovou zónu.

 „V roce 2020 bychom rádi zahájili realizaci stavby napojení průmyslové zóny Příluky. Momentálně čekáme na stavební povolení a připravujeme detaily k financování projektu. Součástí dopravního uzlu by mělo být i nově plánované záchytné parkoviště (P+R), multifunkční hřiště i místo pro stojany na kola (B+R),“komentuje věc Michal Čížek.

Přestože je stavba modernizace a elektrifikace trati dosud v přípravné fázi, řešení jednotlivých problematických bodů je klíčem vedoucím k finalizaci celého projektu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru