Česky

Česky

English

menu
zavřít

MP Zlín připravuje během voleb do poslanecké sněmovny bezpečnostní opatření

8. 10. 2021

Aktuality

9

Zlín - Ve dnech 8. – 9. října 2021 se v České republice uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Městská policie Zlín v rámci voleb připravuje bezpečnostní opatření.

Zlín - Ve dnech 8. – 9. října 2021 se v České republice uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Městská policie Zlín v rámci voleb připravuje bezpečnostní opatření.

„Každé volby chápeme jako mimořádně významnou a důležitou událost pro chod demokratického státu. Městská policie Zlín je proto připravena napomoci jejich poklidnému průběhu formou vyhlášení mimořádného bezpečnostního opatření,“ uvedl ředitel Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA.

Začátek opatření je naplánován půlhodinu před otevřením volebních místností pro voliče, tedy na pátek 8. října 2021 v 13:30 hodin. Uzavření volebních místností proběhne sice v sobotu v 14:00 hodin, ale opatření se protáhne až do večerních hodin.

Na území statutárního města Zlín je celkem 74 volebních okrsků, které jsou v rámci bezpečnostního opatření MP Zlín rozčleněny podle spádovosti území do kontrolních sektorů. Po dobu voleb je vyčleněno na 30 strážníků, kteří budou kontrolovat veřejný pořádek v okolí volebních místností po celou dobu jejich otevření.

„Nejen samotné kontroly, ale i průběh celého opatření koordinujeme v těsné spolupráci s Policií České republiky“, upřesnil ředitel Kladníček.

V této souvislosti připomínáme, že za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise a jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné. Ve dny voleb je také zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. Při příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem, jinak mu nebude hlasování umožněno.

„Ať už je názor občanů na mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 jakýkoliv, prosíme, buďte ohleduplní ke svému okolí a do všech vnitřních prostor objektů vstupujte jen s nasazeným respirátorem, který brání šíření kapének. Zodpovědným a ohleduplným spoluobčanům tak předem děkujeme za pochopení a spolupráci,“ dodal ředitel Kladníček.

Zvýšené nasazení hlídek MP Zlín bude také pokračovat i po uzavření volebních místností mezi prvním a druhým volebním dnem. Strážníci se zaměří zejména na kontrolu jejich zabezpečení a prevenci případného narušení.

Jelikož se zpracování volebních výsledků uskuteční v budově zlínského magistrátu, budou strážníci v sobotu 9. října monitorovat a usměrňovat příjezd jednotlivých svozových vozidel na náměstí Míru. Mimo to budou také průběžnými pochůzkami provádět dohled nad veřejným pořádkem v prostoru radnice a jejím okolí.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru