Česky

Česky

English

menu
zavřít

Na vyřízení voličského průkazu zbývají poslední dny

6. 10. 2017

Aktuality

61

Zlín – Ve dnech 20. – 21. října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Voličům, kteří nebudou moci volit v místě trvalého bydliště...

volby-final.jpg

Zlín – Ve dnech 20. – 21. října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Voličům, kteří nebudou moci volit v místě trvalého bydliště, zbývá na vyřízení voličského průkazu ještě několik dnů.

„Žádost o voličský průkaz musí být doručena na evidenci obyvatel Magistrátu města Zlína, nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, tedy do 13. října. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče - úkon je osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek - nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky,“ vysvětlil vedoucí Odboru občansko-správních agend Antonín Šrajer.„Při osobním podání žádosti je možno žádosti podat až  do 18. října do 16. hodiny,“ upřesnil.

Voliče, který ze závažných zdravotních důvodů není schopen dojít do volební místnosti, může navštívit volební komise s přenosnou volební urnou přímo v jeho domácím prostředí.

V případě, že občan nemůže své volební právo uplatnit ze zdravotních důvodů, může požádat Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend – nebo v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi – o možnost hlasování mimo volební místnost. Musí však jít o místo na území příslušného volebního okrsku, kde je volič zapsán v seznamu voličů, nebo má voličský průkaz,“ sdělil Antonín Šrajer

Volební právo mohou uplatnit také voliči, kteří se ve dnech voleb budou nacházet v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, umístěném v obci. V tomto případě je nezbytné, aby je  příslušné zařízení zapsalo do zvláštního seznamu voličů a tento seznam předalo magistrátu nejpozději 13. října  do 14 hodin.

V době voleb, 20. října od 14 do 22  hodin a v sobotu 21. října v čase od 8 do 14 hodin, budou zajištěny služby pracovníků magistrátu na pracovišti občanských průkazů ve Zlíně-Prštném, L. Váchy 602. Ti budou pro účely voleb oprávněni na počkání vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc. Této služby mohou využít především občané, kteří v den voleb zjistí, že nemají platný občanský průkaz nebo občanský průkaz ztratili, či jim byl odcizen. Pro podání žádosti o vydání tohoto typu občanského průkazu je nezbytný trvalý pobyt ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Zlín. Volič - žadatel musí na místě vyplnit žádost a předložit dvě fotografie, v případě ztráty či odcizení dokladu také svůj rodný list. Bližší informace je možné získat na telefonním čísle 577 630 614.

Na území města Zlína je 74 volebních okrsků a stejný počet volebních místností. Podrobné informace o volbách webu www.zlin.eu nebo www.volby.cz

Kontakt na evidenci obyvatel: tel. 577 630 765 a  577 630 766.

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru