Česky

Česky

English

menu
zavřít

Na Výzvu v srdci Zlína reagoval investor i obyvatelé města

23. 4. 2020

Aktuality

14

Zlín – Velký parkovací dům, malometrážní byty, aquapark nebo například muzeum veteránů. To jsou jen některé z podnětů a projektových záměrů na využití území pod Sportovní halou...

of-cervena.jpg

Zlín – Velký parkovací dům, malometrážní byty, aquapark nebo například muzeum veteránů. To jsou jen některé z podnětů a projektových záměrů na využití území pod Sportovní halou v ulici Březnická. Když zlínská radnice v úvodu roku vyhlásila tzv. „Výzvu v srdci Zlína“, chtěla tím motivovat obyvatele i investory k zaslání podnětů na využití této lokality. Do konce termínu se tak sešlo sedm podnětů, mezi nimiž převažují tipy a návrhy fyzických osob.

„Rozvojovou plochu v území pod Sportovní halou považujeme za strategické území města a zároveň obrovskou šanci pro Zlín a také pro čtvrť Letná, které v současnosti chybí občanská vybavenost i dostatečný veřejný prostor. Tato plocha v centru Zlína nám přijde zásadní a chtěli jsme do řešení daného území zapojit co možná nejširší veřejnost a investory. Jsme přesvědčeni, že by tato plocha měla být novou multifunkční čtvrtí s vlastním veřejným prostorem. Měla by se zde kombinovat funkce bydlení i obchodní a líbí se nám rovněž myšlenka na umístění středoevropského Muzea veteránů. Taky by zde měl být umístěn moderně pojatý parkovací dům a v úvahu připadají i sportovní plochy. Tato řešení jsou rovněž doporučena stavební komisí, nicméně přesný poměr jednotlivých funkcí se nám ukáže až po vyhodnocení architektonicko-urbanistické soutěže, kterou chceme v průběhu několika měsíců vyhlásit a podle jejího výsledku pak chceme s tímto územím pracovat a připravit odpovídající infrastrukturu,“ uvedl Pavel Brada, náměstek primátora pro oblast majetku a rozvojové plochy.

Kromě výše vyjmenovaných návrhů se mezi tipy objevilo také zařízení pro seniory či víceúčelová sportovní hala se zázemím. Navržené záměry vyhodnotí z pohledů přínosů pro rozvoj města odborná komise. Město Zlín jako zadavatel výzvy preferuje umístění více menších objektů, které by měly být vzájemně provázané a dotvářely by jak přirozené centrum aktivit, tak by se rovněž mohla stát cílem pěších cest v rámci centra města. Nový urbanistický soubor by tak měl vhodně doplnit strukturu města funkčně i prostorově. Území má rozlohu přibližně 2,6 ha a původně zde měla v roce 2011 začít výstavba obchodního domu. Investor však od záměru ustoupil a vedení města rozhodlo toto území vykoupit. 

„Jsem velmi rád, a se zájmem sleduji, jak vrcholí letité úsilí, kdy jsme vykoupili pro město toto území a vytvořili z něj rozvojovou plochu. Byla to dobrá investice pro rozvoj města. Nyní nastal čas, zamyslet se nad jejím využitím a citlivě, v kontextu s okolím, zahájit architektonickou soutěž. I nadále je potřeba komunikovat s veřejností a postupně ji seznamovat se zpracováním této lokality. S tím nám už doufám pomůže svou činností Kancelář architekta města. Mám na starosti sport, proto vím, že se nabízí rozšíření přilehlého sportovního areálu postavením další sportovní haly, která je potřebná pro odlehčení již stávající haly Euronics a nabízí se i využití hokejovou mládeží,“ řekl náměstek primátora Miroslav Adámek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru