Česky

Česky

English

menu
zavřít

Nadcházející cyklosezona přinese nové úseky

3. 5. 2018

Aktuality

14

Zlín - Délka sítě cyklostezek na území Zlína se v letošním roce přehoupne přes třicet kilometrů. Především díky více než čtyřkilometrovému úseku...

Cyklistika nabývá ve Zlíně na významu

Zlín - Délka sítě cyklostezek na území Zlína se v letošním roce přehoupne přes třicet kilometrů. Především díky více než čtyřkilometrovému úseku na trase Příluky – Lužkovice – Klečůvka, který bude dokončen do konce května. Prodlužovat se začne páteřní cyklostezka podél Dřevnice i v úseku Cigánov – Čepkov – Výletní – Baťova vila, což představuje délku téměř půldruhého kilometru.

„Rozsah sítě cyklistických stezek ve městě je zatím nedostatečný a představuje jen malou část cílového stavu. Trend je ale pozitivní, rok od roku se její délka prodlužuje. Je také dobře, že jsme již napojení na Otrokovice a z druhé strany na Lukov a že se stále více propojují úseky Městské obslužné stezky, která vede přes centrum Zlína,“ prohlásil radní Josef Novák, do jehož kompetencí patří doprava. 

Na nově vznikajícím úseku Příluky – Lužkovice – Klečůvka je již od loňského roku hotová část mezi Příluky a Lužkovicemi. Na zbývající části od Lužkovic po katastru Klečůvky k obci Lípa nad Dřevnicí skončí stavební práce do dvou měsíců. Celkové náklady dosáhnou výše téměř 29 a půl milionu korun. Prodlužování cyklostezky v úseku od Čepkova po Baťovu vilu začne ve druhé polovině letošního roku. „Projekt bude zahrnovat celkové dopravní zklidnění lokality Čepkov a výstavby podjezdů pod Cigánovským a Čepkovským mostem pro cyklisty,“ upřesnil Martin Habuda, cyklokoordinátor radnice. Tento úsek by měl být předán cyklistům k užívání v roce 2019.

Většina úseku cyklistických stezek na území města vznikla relativně nedávno nebo dokonce v posledních letech. Předností tohoto faktu je to, že není nutné na nich realizovat rozsáhlejší opravy. Pokud je potřeba něco vylepšit, jde hlavně o odstranění dílčích nedostatků nebo defektů. „Zasahujeme, když například dojde k vzedmutí povrchu cyklostezky vlivem růstu kořenových systémů přilehlých stromů, jak se stalo vloni na Vršavě u sportovního centra,“ upřesnil Josef Novák. Dodal, že stejně jako u oprav nejsou v nejbližší době nutné ani rozsáhlejší změny v cykloturistickém značení. Novinkou z této oblasti bude osazení panelu s informacemi o místní části Malenovice.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru