Česky

Česky

English

menu
zavřít

Nájemci městských nebytových prostor mohou opět využít slevu na nájemném

17. 6. 2021

Aktuality

13

Zlín – Ze strany města trvá úleva na nájemném za městské nebytové prostory i v měsíci dubnu a květnu.

Nájemci městských nebytových prostor mají slevu na nájemném

Zlín – Ze strany města trvá úleva na nájemném za městské nebytové prostory i v měsíci dubnu a květnu. O tom, že podnikatelé a další subjekty postižené covidovými opatřeními zaplatí méně, rozhodla Rada města Zlína na první červnové schůzi.

„Nájemcům městských nebytových prostor nabízíme další možnost snížení nájemného, o které mohou požádat zpětně. Trvá podmínka, aby nájemce k datu podání žádosti o snížení nájmu měl uhrazeny veškeré závazky vůči městu za dané období,“ uvedl Jiří Korec, primátor města Zlína.

Snížení nájemného bude jednotlivým žadatelům poskytnuto na základě žádosti podané nejpozději do 12. července 2021. Celková výše snížení, tedy za uvedené dva měsíce, však musí převýšit alespoň 2 000 Kč. Nižší slevy poskytnuty nebudou.

Nájemné bude opět sníženo:

- restauracím, které mají omezen provoz na tzv. výdejní okénko, o 30 %,

- cestovním kancelářím o 30 %,

- spolkům, které nemohou vykonávat svoji činnost a nejsou příjemci dotací z rozpočtu statutárního města Zlína, o 100 %,

- nájemcům, jejichž provozovny byly v důsledku vládních opatření uzavřeny, o 50 %.

Nájemné bude snižováno stejným způsobem jako dosud. Žádost nemá předepsaný formulář, stačí běžný dopis, může být zaslán do datové schránky města nebo na e-mail najem@zlin.eu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru