Česky

Česky

English

menu
zavřít

Nájemné v městských bytech se změní. Financování oprav bude spravedlivější  

6. 2. 2023

Aktuality

661

Zlín – V některých městských bytech se změní výše nájemného. Jde o byty, k nimž byly sjednány nájemní smlouvy před rokem 2021, a výše nájemného je u nich výrazně nižší, než u nově uzavíraných smluv.

Nastala situace, kdy ve stejných bytech, ať už lokalitou či dispozicemi, je výrazný rozdíl mezi cenou nájmu. Díky narovnání cen bude podíl získaných prostředků, které se pak vrátí  do rekonstrukcí bytů, spravedlivější. Navýšení nájemného navíc umožní urychlit práce na rekonstrukcích bytů, z čehož budou profitovat právě nájemníci,“ vysvětlil člen Rady města Zlína, Jiří Robenek, který má na starosti bytovou problematiku a dodal:

Nárůst nájmů v městských bytech by měl být v řádech korun až několika desítek korun. I přes zdražení bude bydlení v bytech vlastněných radnicí stále jednou z finančně nejdostupnějších možností - komerční nájemné se pohybuje od 150 do 250 Kč/ m²/měsíc.“

Zvýšení nájemného bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi dojde ke zvýšení nájemného a zrušení úhrady za zařizovací předměty u smluv o nájmu bytu uzavřených na dobu určitou. Vždy současně s prodloužením doby trvání nájmu bytu, s účinností ode dne účinnosti dodatku, jehož předmětem je prodloužení doby trvání nájmu a změna výše nájemného, přičemž nájemné bude ve výši stanovené usneseními Rady města Zlína č. 31/1R/2021 ze dne 11. 1. 2021 a č. 59/15R/2022 ze dne 8. 8. 2022.

Cena nájmu byty s podporovaným nájemným:

- bezbariérové 80 Kč/ m²/měsíc,

- seniorské v původním stavu 80 Kč/ m²/měsíc,

- seniorské modernizované 100 Kč/ m²/měsíc,

- sociální (vždy v původním stavu) 80 Kč/ m²/měsíc,

- byty se sníženou kvalitou v bytových domech Obeciny 2901–3262, Zlín 65 Kč/ m²/měsíc,

cena nájmu  byty dostupné:

- modernizované v bytových domech Vodní 4201-4210, Zlín 120 Kč/ m²/měsíc,

- v ostatních bytových domech 100 Kč/ m²/měsíc,

- byty se sníženou kvalitou v bytových domech Obeciny 2901–3262, Zlín 65 Kč/ m²/měsíc a to s účinností od 24. 1. 2023.

Ve druhé fázi dojde  ke zvýšení nájemného u smluv o nájmu bytu uzavřených na dobu neurčitou s nájemným ve výši nejvýše 79,53 Kč/m²/měsíc v bytových domech ve Zlíně. Cena nájmu se zvýší o 20 % v souladu s § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1. 7. 2023, s výjimkami dle zdůvodnění.

V současné době vlastní město Zlín téměř 1 800 bytů. O jejich užívání je velký zájem. V pořadníku žadatelů o dostupné byty má město kolem 300 žádostí, o seniorské byty kolem 230 žádostí a o sociální byty kolem 60 žádostí.

Změnu výše nájemného schválila dne 23. 1. 2023 Rada města Zlína.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2023 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru