Česky

Česky

English

menu
zavřít

Návrh na referendum. Příští týden jej posoudí zastupitelstvo

30. 1. 2019

Aktuality

9

Zlín – Návrh na konání místního referenda k vodárenské problematice má dostatečný počet podpisů. Vyplynulo to z kontroly petičních archů, kterou magistrát...

Ilustrační foto

Zlín – Návrh na konání místního referenda k vodárenské problematice má dostatečný počet podpisů. Vyplynulo to z kontroly petičních archů, kterou magistrát v uplynulých dnech provedl. Návrhem se proto bude zabývat rada města na svém jednání 4. února, zastupitelstvo se k němu vyjádří 7. února.

„Kontrolovali jsme, zda má „Návrh na konání místního referenda“, který nám doručil přípravný výbor dne 14. ledna, všechny náležitosti, které ukládá zákon o místním referendu. Po prozkoumání jsme konstatovali, že návrh splňuje veškeré formální požadavky a o této skutečnosti jsme písemně informovali zmocněnce přípravného výboru. V souladu se zákonem bude návrh předložen radou města k projednání Zastupitelstvem města Zlína,“ prohlásil Tomáš Lang z Odboru kanceláře primátora, který se návrhem na vyhlášení referenda zabýval.

Magistrát přezkoumával formální náležitosti návrhu uvedené v ustanovení paragrafů 10 a 11 zákona, ale nezabýval se tím, zda o navržených otázkách lze konat místní referendum či nikoliv. Tato pravomoc je totiž dle ustanovení paragrafu 13 odstavce 1 zákona svěřena zastupitelstvu obce, jež rozhoduje o vyhlášení místního referenda nebo o tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržených otázkách nelze místní referendum konat.

Přípravný výbor předložil návrh na pořádání referenda už v létě minulého roku. Podle Ministerstva vnitra ČR jsou otázky v něm obsažené položeny tak, že o nich nelze referendum konat. Současný návrh se oproti tomu z minulého roku liší pouze v tom, že došlo ke změně pořadí otázek.

Rada města může s návrhem na uspořádání referenda souhlasit, odmítnout jej nebo nechat bez rozhodnutí. Stejné možnosti budou mít i zastupitelé. Právě jejich postoj bude rozhodující. Zájmem přípravného výboru je spojit referendum s volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční koncem května.

Návrh na uspořádání referenda se týká vodárenské problematiky a společnosti Vodovody a kanalizace Zlín. V ní město Zlín největším akcionářem, když vlastní cca 46 procent akcií.

Další informace k tématu na https://www.zlin.eu/tiskove-zpravy---aktuality-arch-2186.html?stitek=voda-zlin.

 

Otázky pro referendum předložené přípravným výborem:

1/ Má statutární město Zlín odvolat na nejbližší valné hromadě VaK Zlín stávající členy orgánů VaK Zlín, zvolit nové členy a uložit těmto členům realizovat výsledky referenda?

2/ Má statutární město Zlín jako ovládající osoba Vodovodů a kanalizací Zlín a.s. (dále jen VaK Zlín) na nejbližší valné hromadě VaK Zlínu ložit jeho vedení prosazovat samostatné provozování vodohospodářské infrastruktury VaK Zlína za tímto účelem neprodlené ukončení smluv s Moravskou vodárenskou a.s.?

3/ Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská a.s.?

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru