Česky

Česky

English

menu
zavřít

Návštěvu radnice Vám zpestří výstava betlémů

14. 12. 2018

Aktuality

23

Zlín - Muzeum jihovýchodní Moravy má ve svých sbírkách početnou kolekci betlémů. S několika zajímavými exponáty se nyní můžete seznámit i v prostorách zlínské radnice.

img-20181212-133214.jpg

Zlín - Muzeum jihovýchodní Moravy má ve svých sbírkách početnou kolekci betlémů. S několika zajímavými exponáty se nyní můžete seznámit i v prostorách zlínské radnice. Ve vitríně v prvním patře si tak můžete prohlédnout celky z různých materiálů (dřevo, keramika, kukuřičné šustí, sláma, papír, textil) a z rozdílných časových období. Pro prezentaci v prostorách zlínského magistrátu byly vybrány tři betlémy, které představují historickou rozdílnost i charakteristický přístup konkrétních autorů ke zpracování tradičního betlémského příběhu. Výstava je k vidění až do konce února.

Skříňkový kašírovaný betlém Ladislava Rutteho
Ladislav Rutte (1893–1967), známý zlínský právník původem z Prahy, výrazná osobnost folklorního hnutí na Moravě a zvláště ve Zlíně. Byl sběratelem, uznávaným znalcem lidové kultury, zakladatelem Slováckého krúžku ve Zlíně. Shromáždil cennou sbírku předmětů z oboru tradičního lidového umění. Řadu let působil v programové radě strážnického folklorního festivalu. Byl také autorem neuskutečněného projektu zlínského skanzenu – Bartošova muzea v přírodě. Skříňkový kašírovaný betlém si Ladislav Rutte vyrobil ještě jako chlapec v roce 1910.

Řezbovaný betlém Oldřicha Unara
Oldřich Unar (*1945), původní profesí lesák působící v Poteči u Valašských Klobouk. S řezbářstvím začínal jako samouk, ale v současnosti patří k předním a uznávaným moravským řezbářům. V jeho tvorbě dominují betlémy, ale vyřezává i rozměrné plastiky, často vytváří postavy pohádkové. Úspěšně se účastní řady řezbářských soutěží i výstav. Je držitelem zlatého nožíku Tomáše Krýzy. Betlém pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně vytvořil v roce 2007.

Řezbovaný betlém s tančícími Valachy Josefa Heji
Josef Heja (1902–1985), rolník z Halenkova-Dinotic, který k vylepšení hmotné situace rodiny využíval svých řemeslnických dovedností při práci se dřevem. V 60. letech 20. století vzbudil zájem odborné veřejnosti svými drobnými výtvory s náměty z každodenního života, s přírodní tématikou – zvířaty, stromy s ptáčky, později zařazoval do tvorby betlémové scény. Patří mezi neprofesionální tvůrce využívající vlastní inspirace. Na jeho počest pořádá rožnovské muzeum pravidelnou řezbářskou soutěž Hejův nožík. Betlém ve sbírkách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je z roku 1985.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru