Česky

Česky

English

menu
zavřít

Nová vyhláška upravuje školské obvody

2. 1. 2017

Aktuality

171

Zlín – Od nového roku začala platit obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních a mateřských škol.

radnice.jpg

Zlín – Od nového roku začala platit obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních a mateřských škol. Kromě úprav stávajících školských obvodů základních škol nově vymezuje i školské obvody u škol mateřských.

Na základě novely školského zákona vznikla obcím povinnost od 1. ledna vymezovat obecně závaznou vyhláškou školské obvody u mateřských škol. Doposud tato povinnost platila pouze u škol základních. Vymezení školských obvodů mateřských škol jsme navrhli s ohledem na doposud aplikovanou praxi a spádovou dostupnost jednotlivých mateřinek,“ vysvětlil vedoucí Odboru školství Magistrátu města Zlína Milan Smola.

Nová Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o školských obvodech základních a mateřských škol ruší stávající Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2012 o školských obvodech. Ze stávající vyhlášky přebírá vymezení školských obvodů, některé jejich hranice však upravuje dle aktuálních požadavků na celkové počty žáků v jednotlivých zařízeních. Zároveň zohledňuje změny, ke kterým došlo z důvodu pojmenování nových ulic ve Zlíně.

„U základních škol se přesunuly ulice mezi některými školskými obvody, formálně doplnilo jedno z katastrálních území a přidaly nově vzniklé ulice,“dodal Milan Smola.

Přesuny mezi školskými obvody základních škol a doplnění výčtu katastrálních území:

Nově přidané ulice u školských obvodů základních škol:

 

Úplné znění vyhlášky s přílohou na www.zlin.eu/informace-z-oddeleni-skolstvi-a-spravy-zarizeni-cl-214.html

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru