Česky

Česky

English

menu
zavřít

Nové silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a navazující opravy na komunikacích

9. 1. 2020

Aktuality

24

Zlín - Město Zlín se chystá v příštím roce udělat první kroky k realizaci nového napojení průmyslové zóny, které bude svým řešením přímo úměrné významu a charakteru obsluhované oblasti. Na základě dřívějšího monitoringu mostu bylo provedeno v tomto roce dopravní omezení, které spočívá v omezení vjezdu dvou těžších vozidel na most současně. Musí se tedy vyhýbat mimo mostní konstrukci, což vyplývá i z nově umístěného dopravního značení.

Zlín - Město Zlín se chystá v příštím roce udělat první kroky k realizaci nového napojení průmyslové zóny, které bude svým řešením přímo úměrné významu a charakteru obsluhované oblasti. Na základě dřívějšího monitoringu mostu bylo provedeno v tomto roce dopravní omezení, které spočívá v omezení vjezdu dvou těžších vozidel na most současně. Musí se tedy vyhýbat mimo mostní konstrukci, což vyplývá i z nově umístěného dopravního značení.

„Jsem rád, že se zde podařilo najít kompromis všech zúčastněných tak, aby na tomto místě mohla vzniknout jedinečná kombinace dopravního uzlu. V plánu je vybudování přestupního terminálů skládajícího se ze zastávek MHD, zastávky meziměstské autobusové dopravy, zastávky vlaku, a záchytných parkovišť pro automobily i kola P+R a B+R,“ řekl radní pro dopravu Michal Čížek.

Jedna z důležitých částí řešení dopravy ve Zlíně je právě záchytné parkoviště P+R (z angl. park and ride). Jedná se o záchytná parkoviště, která nabízí například výhodu v možnosti ponechání na tomto místě auta po celý den a přepravení se dále pomocí MHD, vlaku nebo autobusu. Odpadá tak řešení problematiky parkování v centru města. Nabízí se i příležitost nechat zde své vozidlo při výletu do přírody, nebo možnosti komfortního parkování při zápasech FK Příluky. Kapacita zmíněného parkoviště nebude nijak závratná. Jedná se zhruba o plánovaných 130 - 140 míst, a to z důvodu vlastnictví pozemků, kterými je město limitováno. Současně se zde promítají i zájmy jiných subjektů. Město vyšlo vstříc požadavkům KMČ Příluky a FC Příluky, kdy naprojektovalo v místě i multifunkční hřiště s umělým povrchem a osvětlením, které by mělo sloužit obyvatelům města Zlína.

„Finální provoz záchytného parkoviště ještě musíme doladit, základní principy fungování ale víme již nyní. Chtěli bychom, aby cestující zaparkovaných vozidel měli nárok na MHD zdarma anebo využití přepravy vlakem. Myslím, že například pro obyvatele přijíždějící ze severovýchodu by tato možnost představovala velmi lákavý benefit,“ prozradil současné plány města Michal Čížek.

Co se týče samotné výstavby, je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení s dokladovou částí. V současné době bylo zahájeno územní řízení a následně bude probíhat stavební řízení. V případě hladkého průběhu by mělo být stavební povolení vydáno v první polovině roku 2020.

Stávající most bude po dokončení nového přemostění odstraněn a nahrazen novou lávkou pro pěší, cyklisty a vozidla IZS.

Jelikož se jedná o první z tzv. strategických staveb, které jsou promítnuty do střednědobého finančního plánu města, má město vlastní vyčleněné prostředky potřebné k financování stavby, počítá však i s dotačními tituly.

„Na odboru dopravy jsem nechal rozdělit stavby na strategické, rozvojové a udržovací s tím, že na všechny kategorie se budeme snažit využít dotační tituly. V rámci strategických staveb jsme část z nich přenesli do střednědobého finančního plánu radnice, aby bylo zajištěno jejich financování,“ informoval radní.

V získávání dotačních titulů město nezahálí. Využilo první možnosti osobního jednání se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI), kde představitelé města zastoupené primátorem Jiřím Korcem a radním pro dopravu Michalem Čížkem tento projekt představili. Následně bude město žádat SFDI o dotace. Současně se bude žádat i o prostředky z dotačního fondu Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ), zde budou dotace využity pro přestupní terminály a parkoviště P+R a B+R. Dále město počítá i se spoluúčastí ŘSD, které bude stavebně zajišťovat a financovat úpravy na silnici I/49 propojující východní část Zlína s touto silnicí.

Co je P+R a B+R?

P+R (park and ride) je forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu. Umožňuje budování záchytných parkovišť v blízkosti zastávek MHD, jiných terminálů veřejné dopravy nebo zřizováním parkovišť spojených s městem speciální linkou veřejné hromadné dopravy. Budování parkovišť P+R je důležitým nástrojem podpory veřejné hromadné dopravy a integrovaných dopravních systémů.

B+R (bike and ride) je forma kombinované přepravy s návazností cyklistické dopravy na veřejnou hromadnou dopravu. Umožňuje zejména budování míst a zařízení k bezpečnému odkládání jízdních kol v blízkosti nádraží, stanic metra a jiných terminálů nebo zastávek veřejné dopravy.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru