Česky

Česky

English

menu
zavřít

Novela zákona mění podmínky při registraci vozidel

31. 5. 2017

Aktuality

24

Zlín – Novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích přináší od 1. června několik změn.

evidence-vozidel.jpg

Zlín – Novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích přináší od 1. června několik změn. Tou zásadní a pro motoristy vítanou je zrušení místní příslušnosti při registraci vozidel a při provádění úkonů v registru vozidel.

„Zrušení místní příslušnosti v praxi znamená, že provozovatel vozidla nyní může provádět většinu úkonů v registru vozidel na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností v České republice. Nebude tedy vázán na své trvalé bydliště nebo v případě firmy na její sídlo,“ vysvětlil vedoucí Odboru občansko-správních agend Antonín Šrajer.

Na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností bude možné nově vyřídit nejen změnu vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla, ale i registraci nového či dovezeného vozidla, vyřazení vozidla z provozu (tzv. depozit), nahlášení zániku vozidla, žádost o registrační značku na přání či na nosič kol nebo zápis tažného zařízení či přípojného vozidla.

Ale pozor! V případě umístění vozidla do depozitu je možné toto vozidlo opět uvést do provozu pouze na stejném úřadě, kde došlo k jeho vyřazení. Při umístění vozidla do depozitu totiž žadatel odevzdává úřadu registrační značky, které zde zůstávají uložené do té doby, než vozidlo opět uvede do provozu. Stejná situace nastává i v případě podání žádosti o značku na přání. Žádost lze podat na jakémkoliv úřadě, samotné značky ale budou následně připraveny k vyzvednutí na stejném místě.

Další dvě změny, které vlastníkům a provozovatelům vozidel uspoří čas a usnadní kontakt s úřady přiblížil vedoucí Oddělení evidence motorových vozidel ve Zlíně Martin Šoc.

Novela prodlužuje platnost protokolu o evidenční kontrole vozidla ze 14 na 30 dní. Protokol se vyžaduje například při změně vlastníka nebo provozovatele vozidla (při přepisu vozidla při změně vlastníka musel nový majitel od návštěvy STK a provedení evidenční kontroly stihnout vše vyřídit ve 14 dnech od evidenční kontroly, teď má na to dní 30 dní, pozn. red.). Dále se zjednoduší proces při schvalování vozidel které prošly přestavbou. Nyní úřad v případě splnění zákonných podmínek přestavené vozidlo přímo schválí.“

Více o novele na městském webu https://portalobcana.zlin.eu nebo na webu ministerstva dopravy www.mdcr.cz.

Ministerstvo dopravy České republiky připravilo pro motoristy jednoduchou mapu, kde najdou všechny úřady obcí s rozšířenou působností včetně kontaktů:  www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Obecni-urady-s-rozsirenou-pusobnosti

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru